اخبار مدیریت

در مراسم توديع و معارفه رييس پرديس فني دانشگاه تهران؛

مراسم توديع و معارفه رييس پرديس فني دانشگاه تهران با حضور رييس دانشگاه تهران، جمعي از اساتيد و كاركنان دانشگاه ‌در محل سالن شهيد چمران پرديس فني برگزار شد.
به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر فرهاد رهبر رييس دانشگاه تهران در سخناني طي اين مراسم با تقدير از زحمات دكتر نيلي و با اشاره به كارنامه درخشان وي طي 7 سال گذشته، گفت: اگر دانشگاه تهران را نگيني در آموزش عالي كشور فرض كنيم پرديس دانشكده فني دانشگاه تهران نگين دانشگاه تهران است.
وي همچنين ضمن تشكر از دكتر كمره‌اي كه مسئوليت سمت رياست پرديس فني دانشگاه تهران را بر عهده گرفته است، گفت: با توجه به اينكه اعضاي هيات علمي بيشتر خواستار انجام فعاليت‌هاي علمي پژوهشي خود هستند و كمتر تمايل دارند كه وارد درد سرهاي اجرايي و اداري شوند، بنابراين از دكتر كمره‌اي براي پذيرش اين مسئوليت سپاسگذاريم و به زودي معاونت آموزشي جديد دانشگاه تهران منصوب مي‌شود.
وي با بيان اينكه اگر دانشگاه بخواهد موتور محرك توسعه ملي باشد بايد خود نيز توسعه يافته باشد، اظهار كرد: يك رابطه مثبت و قوي بين توسعه يافتگي كشورها و توسعه دانشگاه‌ها وجود دارد.
وي با بيان اينكه اگر جامعه سعادتمند مي‌خواهيم بايد دانشگاه سعادتمند و توسعه يافته داشته باشيم، گفت: مهمترين سرمايه دانشگاه‌ها نيروي انساني آن است كه بر اين اساس مديريت دانشگاه بايد توانايي داشته باشد كه سرمايه انساني را در خدمت توليد ثروت ملي قرار دهد و از اين طريق بخشي از ثروت ملي را به دانشگاه منتقل كند.
رييس دانشگاه تهران در خاتمه با اشاره به وجود هزار و 500 عضو هيات علمي در دانشگاه تهران، اظهار كرد: خوشبختانه حدود 900 نفر از آنها دانشيار به بالا هستند.
در اين مراسم دكتر محمود كمره‌اي معاون آموزشي دانشگاه تهران به عنوان رييس پرديس فني دانشگاه منصوب شد.
گفتني است، پيش از اين دكتر محمود نيلي مسووليت رياست پرديس فني دانشگاه تهران را برعهده داشته است.