اخبار مدیریت

رشد و رونق اقتصادي انگليس به شدت شكننده است

موسسه تحقيقات صنعتي اي اي اف انگليس در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد ، عليرغم اينكه ميزان توليد كارخانه هاي صنعتي انگليس طي سه ماه آينده كمترين كاهش را خواهد داشت، ولي رشد و رونق اقتصادي انگليس به شدت شكننده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بلومبرگ ، شاخص توليد صنعتي انگليس طي سه ماه چهارم 2009 حدود منفي 2 افزايش خواهد يافت. اين رقم طي سه ماه سوم منفي 25 خواهد بود .
استيو رادلي كارشناس ارشد اقتصادي موسسه ئي ئي اف انگليس در اين باره گفت ، اقتصاد انگليس طي سه ماه گذشته روند رشد و رونق را آغاز كرده ولي شرايط هنوز به گونه اي نشده كه بگوييم به رشد و رونق اقتصادي كاملي دست يافته است . هنوز حس بازگشت اعتماد به اقتصاد انگليس در بين فعالان بخش صنعت به وجود نيامده است .
بر اساس اين گزارش ، نشانه هايي از بهبود شرايط اقتصادي انگليس به چشم مي خورد . بانك مركزي اين كشور نيز طي ماه گذشته 75 ميليارد پوند براي خريد اوراق قرضه اختصاص داده است .
پيش بيني مي شود بانك مركزي انگليس نرخ بهره بانكي را تا سه ماه چهارم 2010 در حد 0.5 درصد ثابت نگه دارد .
موسسه ئي ئي اف پيش بيني كرد ، رشد اقتصادي انگليس طي سال آينده 0.6 درصد افزايش خواهد يافت و ميزان توليدات صنعتي اين كشور نيز با رشد 0.5 درصدي روبرو خواهد شد .
بر اين اساس پيش بيني مي شود بيكاري در انگليس همچنان روندي صعودي داشته باشد و بيش از 359 هزار نفر در بخش صنعت انگليس طي سالهاي 2008 تا 2010 شغل خود را از دست خواهند داد .
بانك مركزي انگليس قرار است روز دهم سپتامبر پنجشنبه نظر نهايي خود را در خصوص نرخ بهره بانكي اعلام كند .
منبع:خبرگزاری فارس