اخبار مدیریت

مديركل دفتر نظارت وزارت علوم خبرداد:

  مديركل برنامه‌ريزي‌ و ارزيابي وزارت علوم،‌ تحقيقات و فن‌آوري با اشاره به طرح‌هاي جديد وزارت علوم در جهت ايجاد تحول در نظام آموزش عالي كشور، گفت: ضوابط و دستورات طرح دكتراي پيوسته تا پايان سال 88 تدوين خواهد شد.

دكتر رضا عامري در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين كه در راستاي تحول در شيوه‌هاي آموزشي دانشگاهها در حال حاضر چندين طرح در وزارت علوم مطرح است، گفت: يكي از اين طرحها بحث دكتراي پيوسته است كه در صدديم در بعضي از دانشگاهها و در برخي رشته‌ها اين موضوع اجرايي شود تا دانشجويان مستعد به صورت پيوسته بتوانند اين دوره را بگذرانند.
وي افزود: ضوابط و دستورات طرح دكتراي پيوسته تا پايان سال 88 تدوين خواهد شد.
مدير كل برنامه‌ريزي‌ و ارزيابي وزارت علوم در بخشي ديگري از سخنانش با بيان اين كه شيوه آموزش محور امسال در 14 دانشگاه كشور اجرايي مي‌شود، گفت: شيوه پژوهش محور امسال اجرايي نخواهد شد و درصدديم براي سال آينده دوره كارشناسي ارشد و دكتراي شيوه پژوهش محور در برخي پژوهشگاهها اجرا شود.
منبع:ایسنا