اخبار مدیریت

هفتصد هزار نفر دیگر به بیکاران ایتالیایی اضافه شد

 
ابعاد رو به گسترش بیکاری در ایتالیا، روند آرام برون رفت از بحران مالی در این کشور را با تردید روبرو کرده است.به گزارش واحد مرکزی خبر ، بر اساس گزارش جدید مرکز مطالعات کنفدراسیون صنایع ایتالیا، بیش از 700 هزار فرصت شغلی دراین کشور تا پایان سال جاری میلادی حذف خواهد شد و بدین ترتیب شمار بیکاران ایتالیایی به 2 میلیون و 200 هزار نفر افزایش خواهد یافت.این در حالیست که از یکماه پیش شمار زیادی از کارکنان اخراجی کارخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی در ایتالیا با اعتصاب غذا و تحصن بر بام کارخانه ها و در کنار خیابان ها، خواستار بازگشت به کار هستند.گروهی از ماموران اخراجی محافظ بانک در شهر رم از 8 روز پیش در یکی از میدان های مرکزی شهر رم تحصن و اعتصاب غذا کرده اند.یکی از این تحصن کنندگان به خبرنگار صدا و سیما در رم گفت: بدون داشتن کار قادر به تامین معاش خانواده هایمان نیستیم.تحصن کننده دیگری افزود: ما 8 روز است با تحصن در این میدان (میدان ونیز) اعتصاب غذا کرده ایم و تا زمانیکه مسئولان به درخواست های ما پاسخ ندهند به این اعتصاب ادامه خواهیم داد.بحران بیکاری در ایتالیا موجب شده است شماری از افرادی که مشاغل خود را از دست داده اند بی خانمان شوند.

منبع:واحد مرکزی خبر