اخبار مدیریت

15آبان، آخرين مهلت اعتراض به نتايج كنكور

معاون سازمان سنجش با تاكيد بر صحت و درستي نتايج كنكور:   
معاون سازمان سنجش آموزش كشور با تاكيد بر صحت و درستي نتايج نهايي آزمون سراسري سال 88، گفت: معترضان به نتيجه كنكور تا زمان انتشار كارنامه‌ها در هفته اول مهر ماه صبر كنند و در صورتيكه ابهامات آنها برطرف نشد تا 15 آبان براي ارسالاعتراضات خود مهلت دارند.
دكتر ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار كرد: سازمان سنجش با توجه به كنترل‌هاي متعدد و بررسي‌هايي كه به صور مختلف نسبت به نتايج به عمل آمده، از صحت كد رشته محل قبولي اعلام شده پذيرفته‌شدگان، اطمينان حاصل كرده است، با اين حال داوطلبان پس از دريافت كارنامه از طريق شبكه اينترنت در صورتي كه فقط درباره كد رشته‌هاي انتخابي و ساير مندرجات كارنامه سوالي داشته باشند، مي‌توانند از كارنامه پرينت تهيه و دور مورد يا موارد مربوط را با خودكار قرمز خط بكشند و آن را طي نامه‌اي حداكثر تا 15 آبان ماه فقط از طريق پست سفارشي به آدرس صندوق پستي 1314-15875 و يا نشاني اينترنتي www.sanjesh.org  واحد رسيدگي به سوالات در رابطه باكد رشته‌هاي انتخابي و مندرجات كارنامه نهايي آزمون سراسري سال 88 ارسال كنند.
دكتر خدايي با اشاره به اعتراضات روز پنجشنبه برخي از داوطلبان كنكور88، اظهار كرد: اكثر داوطلبان اعتراضاتي همچون اشتباه در انتخاب كد رشته امتحاني و برخي اعتراضات معمول همچون كسب رتبه‌اي بالا و عدم قبولي در شهرستان‌هاي مورد نظر خود داشتند.
وي با بيان اينكه عتراضات كنكور امسال نسبت به سال گذشته كاهش چشمگيري داشته است، اظهار كرد: امسال اعتراضي در رابطه با بومي گزيني مطرح نشد و اكثرا داوطلبان به خاطر اشتباه در اخذ مشاوره و يا اشتباه در انتخاب كد رشته‌هاي انتخابي نسبت به نتايج كنكور اعتراض داشتند.
معاون سازمان سنجش به داوطلبان پيشنهاد داد كه تا زمان انتشار كارنامه يعني هفته اول مهرماه صبر كنند و پس از مشاهده كارنامه اگر ابهامات آنها برطرف نشد نسبت به ارسال اينترنتي و يا پستي اعتراضات خود اقدام كنند.
دكتر خدايي در خاتمه در عين حال تاكيد كرد: داوطلبان از مراجعه حضوري به سازمان خودداري كنند، بديهي است به كليه مكاتباتي كه بعد از 15 آبان ماه در اين باره صورت گيرد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
داوطلبان براي ارسال اعتراض تا زمان انتشار كارنامه صبر كنند 

منبع: خبرگزاری ایسنا