اخبار مدیریت

با انتشار بيش از يك ميليون كارنامه

 
 معاون سازمان سنجش آموزش كشور از انتشار كارنامه نهايي داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد در هفته آينده و كارنامه نهايي كنكور تا دو هفته آينده خبر داد و گفت: در اين مرحله تنها كارنامه آندسته از داوطلباني كه نسبت به انتخاب رشته اقدام كرده‌اند منتشر خواهد شد.دكتر ابراهيم خدايي در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، از انتشار كارنامه حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يك از كد رشته‌هاي انتخابي و در سهميه مربوط براي داوطلبان واجد شرايط گزينش از طريق سايت سازمان به نشاني www.sanjesh.org  خبر داد.وي با اشاره به مجاز شدن بيش از 195 هزار داوطلب در آزمون كارشناسي ارشد 88، گفت: از اين تعداد 178 هزار و 750 نفر انتخاب رشته خود را تكميل كردند.به گفته وي در آزمون كارشناسي ارشد سال 88 و چهاردهمين المپياد علمي دانشجويي 722 هزار و 725 داوطلب شركت كرده بودند كه از اين تعداد 44 هزار و 400 دانشجو در دانشگاه‌هاي كشور پذيرفته شدند.
وي همچنين با بيان اينكه كارنامه انتخاب رشته كنندگان كنكور سراسري نيز هفته دوم مهر ماه منتشر مي‌شود، گفت: براي كليه پذيرفته‌شدگان و همچنين آن دسته از داوطلباني كه فرم انتخاب‌ رشته اينترنتي خود را تكميل كرده ولي پذيرفته نشده‌اند، كارنامه علمي حاوي رتبه داوطلب در هريك از كد رشته‌هاي انتخابي در بين متقاضيان كد رشته مزبور در سهميه مربوط، با توجه به نمره كل وي در همان كد رشته و همچنين رتبه آخرين نفر پذيرفته شده در هر يك از كد رشته‌هاي انتخابي و اطلاعات مفيد ديگر منتشر مي‌شود.معاون سازمان سنجش با بيان اينكه 852 هزار نفر از مجازين كنكور فرم انتخاب رشته خود را تكميل كردند، گفت: در كنكور امسال 524 هزار و 769 نفر قبول ‌شده‌اند.

منبع: ايسنا