اخبار مدیریت

مديريت هدفمدار جايگزين مديريت لحظه اي

رئيس آموزش و پرورش شهر تهران گفت: مديريت هدفمدار بايد جايگزين مديريت لحظه اي شود.به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر، يازرلو در همايش مديران مراکز پيش دانشگاهي شهر تهران با بيان اينکه اين نشست ها بايدماهانه برگزار شود اضافه کرد: در اين نشست ها با تعيين سهم تهران در آزمون سراسري آينده به عنوان هدف ، ميزان پيشرفت هر ماه بررسي مي شود.وي افزود: ملاک ما براي پيشرفت ، سهم تهران در رتبه هاي دو رقمي و پذيرش در دانشگاه هاي شهر تهران است.يازرلو گفت: بايد تا اول مهر شوراي مديران مراکز پيش دانشگاهي در آموزش و پرورش شهر تهران به منظور رفع مشکلات و اصلاح قوانين تشکيل شود.وي هدف اصلي درآموزش و پرورش را تربيت افرادي براي جامعه دانش محور باهويت انقلاب اسلامي بيان کرد و افزود: تربيت افراد براي جامعه دانش محور همانند ديگر کشورهاي جهان است اما هويت انقلاب اسلامي ، ما را از ديگر کشورها متمايز و برتر مي کند.رئيس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اضافه کرد: بهره گيري از نخبگان در برنامه ريزي و حضور مشاوران روحاني در تحقق اين هدف موثر خواهد بود.

منبع: واحد مرکزي خبر