مدیریار در رسانه

مصاحبه ایکنا با مدیرمسئول مدیریار در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف

«مهدی ياراحمدی خراسانی»، مدرس دانشگاه پيام نور مشهد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه خراسان رضوی، با بيان اين مطلب گفت: قرآن و آموزه‌های آن، تنها منبع غنی پاسخگويی به نيازهای بشر به‌ويژه مسلمانان است، اما با اين وجود و ‌به رغم تأكيدات فراوان قرآن و توصيه‌های ائمه معصومين(ع)، مقوله مصرف صحيح، مناسب و به‌دور از اسراف، در خانواده مسلمانان ايرانی همواره مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
وی با بيان اينكه مصرف صحيح همان ليست نيازهای بشر است كه در افراد و جوامع مختلف متفاوت است، افزود: اگر بخواهيم مسئله مصرف و الگوهای آن را اصلاح كنيم، ابتدا بايد نسبت به نيازهای خود دقت كافی و لازم را داشته باشيم.مدرس دانشگاه پيام نور مشهد با تأكيد بر اينكه يكی از مهم‌ترين راه‌های اصلاح الگوی مصرف در خانواده، دقت‌نظر در مواجهه با تبليغات است، تصريح كرد: در بسياری از مواقع احساس نياز ما با واقعيت همراه نيست و اين احساس بيشتر نشأت گرفته از مسايل جانبی نظير تبليغات است، لذا دقت نظر در اين امر از اهميت ويژه‌ای برخوردار است.
وی اعمال و تنظيم مديريت اقتصادی بر درآمدهای خانواده‌ را يكی از راهكارهای اصلاح الگوی مصرف عنوان و اظهار كرد: صرفه‌جويی، قناعت و پرهيز از تجمل‌گرايی از ملزومات اجرايی مديريت مالی است، چراكه با تنظيم مديريت اقتصادی بر درآمدهای خانوار و صرفه‌جويی و فرهنگ‌سازی آن، آرامش، شادابی و نشاط بر خانواده حاكم خواهد شد.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه اساس مصرف از نياز سرچشمه می‌گيرد و برای اصلاح الگوی مصرف در خانواده بايد نيازهای خانواده را شناخته و طبقه‌بندی كنيم، تأكيد كرد: اصولاً نيازهای خانواده به دو دسته نيازهای اساسی و غيراساسی تقسيم می‌شود كه هر يك از اين دسته نيازها به شكلی اولويت خود را بر رفتار مصرفی خانواده تحميل می‌كند، لذا تشخيص نيازهای اساسی از نيازهای غيراساسی از نكات مهم در زمينه سلامت الگوی مصرف خانواده است.
ياراحمدی اتراف و رفاه‌زدگی، تبذير و اسراف را سه الگوی ناصحيح مصرف در خانواده عنوان و تصريح كرد: اتراف نوعی تصرف و مصرف كردن نابه‌هنجار و ضداخلاقی در نعمت‌های الهی است و تبذير يعنی اينكه فرد در اموال خود بدون داشتن الگوی صحيح مناسب، تصرف كند كه قرآن كريم به صراحت اين دو شيوه مصرف كردن را تقبيح كرده است.
مدرس دانشگاه پيام نور مشهد زياده‌روی از حد و مرزهای قانونی و طبيعی در هركاری را اسراف دانست و ادامه داد: اسراف كردن امری است كه در آيات قرآن به صراحت از آن پرهيز داده شده است.
وی افزود: مسئله اسراف و هدر دادن منابع در رفتار مصرفی، مسئله‌ای بنيادی است كه ناشی از فقدان حاكميت عقلانی، منطق اخلاقی و اقتصادی در عملكرد افراد و خانواده‌ها است.
وی با تأكيد بر اينكه موضوع مديريت اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف در خانواده از اهميت ويژه‌ای برخوردار است، گفت: در همين راستا علمای اخلاق تأكيد می‌كنند كه سزاوار است مؤمن در امور مباح نظير خواب، بيداری، حرف‌ زدن، خوردن و آشاميدن هم سعی بر عدم اسراف داشته باشد.