اخبار مدیریت

سال تحصيلي جديد از هفته آينده با حضور ‌8/3 ميليون دانشجو آغاز مي‌شود

به گزارش خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر كمره‌اي معاون آموزشي دانشگاه تهران با بيان اينكه سال تحصيلي جديد دانشگاه تهران از شنبه 4 مهرماه آغاز مي‌شود، گفت: ثبت‌نام دانشجويان ورودي‌هاي جديد طي روزهاي30 و 31 شهريور ماه و اول مهرماه انجام مي‌گيرد و در صورتي كه ثبت نام‌ها به صورت كامل انجام نگيرد روز پنج شنبه دوم مهرماه نيز ثبت‌نام انجام خواهد شد.
گفتني است، ثبت‌نام دانشجويان وروديهاي قبلي دانشگاه تهران در نيمسال دوم سال تحصيلي گذشته انجام شده است.

دانشگاه تربيت مدرس
آغاز سال تحصيلي از اول مهر ماه

بر اساس اين گزارش، انتخاب واحد نيمسال اول از 7 تا 11 شهريور ماه، شروع کلاسها 1 مهر ماه، حذف و تعويض دروس 13 تا 15 مهر ماه، حذف تک درس 21 آذر، پايان کلاسها 24 دي ماه تعيين شده است.
بر اين اساس، زمان برگزاري امتحانات دروس مدرسي 26 تا30 دي ماه و امتحانات دروس تخصصي 3 تا 14 بهمن ماه مشخص شده است.

دانشگاه صنعتي اميركبير
آغاز كلاسهاي درس از 21 شهريور

زمان ثبت‌نام دانشجويان ورودي جديد دانشگاه تربيت مدرس روز پنجشنبه 19 شهريور و ثبت‌نام ساير ورودي‌ها سه شنبه 17 شهريور مي‌باشد.
شايان ذکر است، شروع كليه كلاسها شنبه 21 شهريور ماه و تاريخ حذف و اضافه دوشنبه 30 شهريورماه در نظر گرفته شده است.

دانشگاه صنعتي شريف

به گزارش ايسنا، ثبت‌نام كلاس‌هاي درسي نيمسال اول تحصيلي 89-88 دانشگاه صنعتي شريف از 16 شهريور آغاز و تا 22 شهريور ماه ادامه دارد. همچنين ترميم و ثبت‌نام با تاخير دانشجويان نيز11 تا 14 مهرماه انجام مي‌گيرد.
گفتني است، كلاس‌هاي درسي نيمسال اول اين دانشگاه 13 دي ماه پايان مي‌يابد و امتحانات پايان ترم نيز 19 دي تا 3 بهمن ماه برگزار مي‌شود.

دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

ثبت‌نام نيمسال اول اين دانشگاه 24 و 25 شهريور و شروع كلاسها از30 شهريور خواهد بود، همچنين حذف و اضافه از 11 تا 12مهر ماه و حذف اضطراري تا 9 آذر تعيين شده است.
گفتني است 16 دي ماه پايان کلاسها بوده و امتحانات از 19 دي تا اول بهمن ماه برگزار مي‌شود.

دانشگاه علامه طباطبايي

بر اساس اين گزارش، ثبت‌نام نيمسال اول سال تحصيلي جديد در دانشگاه علامه طباطبايي از 14 شهريور آغاز شده و شروع كلاسهاي نيمسال اول تحصيلي از30 شهريور ماه خواهد بود، همچنين حذف و اضافه حداکثر دو درس از 5 تا 8 مهر ماه و حذف اضطراري تا 11 آذر تعيين شده است.
گفتني است 16 دي ماه پايان کلاسها بوده و امتحانات از 19 تا 30 دي ماه برگزار مي‌شود.

دانشگاه الزهرا(س)

ثبت‌نام نيمسال اول سال تحصيلي89 -88 از 16 تا 22 شهريور ماه تعيين شده است، بر اين اساس ثبت‌نام داوطلبان ورودي85 و پيش از آن 16 شهريور، ورودي86 در 17 شهريور، ورودي 87 در 18 شهريور، وروديهاي جديد 21 و 22 شهريور مي‌باشد.
همچنين، ثبت‌نام انتقالي، مهماني، با تأخير 22 شهريور مي‌باشد و طي آن نيمسال اول تحصيلي از 23 شهريور آغاز مي‌شود.
بر اساس اين گزارش، آخرين مهلت درخواست مرخصي 23 شهريور، حذف و اضافه 4 تا 6 مهر، آخرين مهلت درخواست حذف ترم و انصراف 6 مهر، حذف اضطراري تا 4 آذر، زمان ارزشيابي 1 آذر تا 30 آذر و پايان كلاس‌ها 13 دي ماه تعيين شده است.
گفتني است امتحانات 14‌دي تا 1بهمن، به عبارتي امتحانات دروس عمومي14 دي تا 16 دي و دروس‌ اختصاصي 17 دي تا 1 بهمن اعلام شد.
بر اين اساس، مهلت ثبت نمره‌هاي نيم‌سال اول حداكثر تا 10 بهمن 88 مي‌باشد.

دانشگاه شهيد بهشتي

ثبت‌نام نيمسال اول تحصيلي 89-88 دانشگاه شهيد بهشتي، از يكشنبه 22 شهريور ماه آغاز مي‌شود. همچنين کلاسها از روز شنبه 28 شهريور ماه و پايان کلاسها چهارشنبه 16 دي ماه خواهد بود.
گفتني است امتحانات از روز شنبه 19 دي ماه لغايت چهارشنبه 30 دي ماه برگزار خواهد شد.

دانشگاه پيام نور

بر اين اساس ثبت‌نام نيم سال اول دانشگاه پيام نور از 21 تا 31 شهريور، ‌انتخاب واحد ورودي‌هاي جديد از اول تا 8 مهر ماه،‌ حذف و اضافه از30 مهر تا 7 آبان، حذف اضطراري تا 2 دي ماه، پايان كلاس‌ها دوم دي، دريافت زمان كارت آزمون 5 دي تا 6 بهمن، شروع امتحانات 12 دي تا 6 بهمن، تاريخ پايان اعلام نمرات 17 بهمن و ثبت نمرات تشريحي 13 دي تا 17 بهمن تعيين شده است.

دانشگاه علمي كاربردي

به گزارش ايسنا، دكتر اصغر كشتكار معاون نظارت و سنجش دانشگاه با اعلام اين خبر، اظهار داشت: در نيمسال اول سال تحصيلي89-88، ثبت‌نام و انتخاب واحد در روزهاي 28 تا 31 شهريور ماه انجام مي شود و شروع كلاس‌ها اول مهرماه خواهد بود.
دكتر كشتكار افزود: زمان حذف و اضافه 15و16 مهرماه و حذف اضطراري ويژه دوره‌هاي ترمي 18 آذرماه انجام مي‌شود.
معاون نظارت وسنجش دانشگاه جامع علمي كاربردي در ادامه گفت : پايان كلاس ها 24 دي ماه و امتحانات 28دي تا 12 بهمن ماه برگزار مي شود.

دانشگاه تبريز

بر اين اساس ثبت‌نام دانشجويان جديدالورود اين دانشگاه مطابق با دستورالعمل ثبت‌نامي سازمان سنجش از 22تا 25 شهريور ماه صورت خواهد گرفت.
همچنين ثبت‌نام ساير دانشجويان دانشگاه تبريز از 14تا 18 شهريور ماه نيز به صورت اينترنتي انجام خواهد پذيرفت و کلاسهاي درسي نيمسال نخست سال تحصيلي جديد نيز مطابق اين تقويم از 30 شهريور ماه آغاز و در 23 دي ماه خاتمه خواهد يافت.

دانشگاه صنعتي اصفهان

به گزارش ايسنا، در دانشگاه صنعتي اصفهان ثبت‌نام ترم اول سال تحصيلي از30 شهريور ماه و شروع كلاسهاي نيمسال اول تحصيلي از 31 همين ماه خواهد بود، همچنين تاريخ ترميم ثبت‌نام 7 و 8 مهر ماه تعيين شده است.
همچنين، روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه در تاريخ‌هاي 9 و10 آذر ماه ثبت‌نام مقدماتي نيم‌سال اول خواهد بود.
گفتني است،30 آذر ماه و اول دي ماه زمان حذف و اضافه و16 دي ماه پايان کلاسها بوده و امتحانات از 17 دي ماه برگزار مي‌شود.

دانشگاه اصفهان

بر اين اساس ثبت‌نام نيم سال اول از14 تا 19 شهريور ماه، شروع كلاسها از 21 شهريور و تاريخ‌ حذف و اضافه از 4 تا 6 مهر ماه است.
قابل ذكر است كه حذف اضطراري اول دي ماه و پايان كلاس‌ها 9 دي ماه خواهد بود. همچنين امتحانات در تاريخ10 دي ماه شروع و 23 همان ماه پايان مي‌يابد.

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

بر اساس اين گزارش، براي نيمسال اول، ثبت‌نام دانشجويان ورودي 85 و ماقبل از 14 شهريور و ثبت‌نام دانشجويان ورودي سال 86، از 15 شهريور، ثبت‌نام دانشجويان ورودي 87 از 16 شهريور، ثبت‌نام دانشجويان ورودي 88 از 17 شهريور آغاز شده و شروع کلاس‌ها از 26 شهريور خواهد بود.
گفتني است، حذف و اضافه دانشجويان ورودي 85 و ما قبل آن 11 مهر، حف و اضافه دانشجويان ورودي 86 و 87 در 12 مهر، آخرين مهلت حذف تکدرس 14 آذر، پايان کلاسها 16 دي و شروع امتحانات 19 دي ماه تعيين شده است.

دانشگاه سيستان و بلوچستان

بر اساس اعلاميه اين دانشگاه ،كلاسها از تاريخ 4 مهر ماه آغاز و در تاريخ 22 دي ماه پايان مي‌يابد.
همچنين دانشجويان مي‌توانند در تاريخ 16 دي ماه، حذف تك درس داشته باشند. امتحانات دروس عمومي در تاريخ23 تا 25 دي ماه و امتحانات دروس تخصصي در تاريخهاي 26 دي ماه تا 7 بهمن ماه برگزار مي‌شود.

دانشگاه صنعتي شيراز

ثبت نام اصلي به صورت اينترنتي 30 و سه‌شنبه 31 شهريور ماه آغاز مي‌شود. همچنين شروع کلاسها چهارشنبه اول مهر ماه خواهد بود.
قابل ذكر است حذف و اضافه دروس شنبه و يکشنبه 18 و 19 مهر و حذف نهايي شنبه 21 و يکشنبه 22 آذر ماه و پايان كلاسها 15 دي ماه خواهد بود.
قابل ذكر است، امتحانات از چهارشنبه 16 دي ماه تا شنبه 3 بهمن خواهد بود.
شايان ذكر است تقويم آموزشي ساير دانشگاهها نيز از طريق سايت اينترنتي دانشگاه مربوطه قابل دسترسي است.

منبع: خبرگزاري ايسنا