اخبار مدیریت

مصداق‌هاي «رفاه دانشجويي» تعريف شد

  

رييس صندوق دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به برنامه‌ها و اولويت‌هاي كاري صندوق در چهار سال آينده،‌عنوان كرد: در حال حاضر در حال نهايي كردن برنامه استراتژيكي هستيم كه در 36 جلسه مستمر و مدام بررسي شده است.دكتر زرينه زاد در گفت‌وگو با خبرنگار صنفي آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه «رفاه دانشجويي» در سند استراتژيك صندوق تعريف شده است، گفت: در اين خصوص بحث هزينه‌هاي تحصيلي شامل مباحث آموزشي و پژوهشي، خوراك و معيشت، پوشاك، مسكن، سلامت، رفت و آمد، ‌وسايل زندگي، وسايل كمك آموزشي و پژوهشي فردي، امور و رويدادهاي زندگي شامل ازدواج، سفرهاي زيارتي، سياحتي، اشتغال پاره وقت از جمله مصاديق و ابعادي است كه براي رفاه دانشجويي در نظر گرفته شده است.
رييس صندوق رفاه دانشجويان در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه بحث ليزينگ لپ تاب در حال اجرا است و به زودي مذاكراتي با تامين كنندگان اصلي لپ تاپ جهت كاهش قيمت‌ها خواهيم داشت، گفت: در خصوص ارائه ساير كالاهاي مورد نياز دانشجويان نيز خواستار مشاركت با دبيران صنفي دانشگاه‌ها هستيم تا آنها نيازهاي صنفي دانشجويان را شناسايي و به صندوق بيان كنند.

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1405735