اخبار مدیریت

بيش از 7 درصد اشتغال زايي کشور در حوزه گردشگري است

حسين فاضلي در همايش فرصت هاي سرمايه گذاري مناطق نمونه گردشگري کشور که در سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: اين آمار براساس گزارش اخير شوراي جهاني سفر و گردشگري (WTTC) و شاخص هاي ايران در اين گزارش است.
وي اظهار داشت: شاخص سهم صنعت گردشگري از اشتغال در عرصه جهاني 9درصد است و اين نشان مي دهد صنعت گردشگري در کشور رشد و توسعه قابل توجهي داشته است.
فاضلي افزود: برهمين اساس توليد ناخالص داخلي ايران از صنعت گردشگري در سال 2009ميلادي معادل 8/2درصد توليد ناخالص کل کشور است و صنعت گردشگري به طور مستقيم سه دهم درصد کل توليد ناخالص کشور را تشکيل مي‌دهد.
معاون طرح هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: براساس اين آمار درآمد حاصل از ورود گردشگران خارجي به کشور در سال 2009 ميلادي معادل حدود 11/7 درصد صادرات کشور است.
فاضلي افزود: برهمين اساس از کل سرمايه گذاري منطقه خاورميانه در سال جاري ميلادي 9/11 درصد آن معادل 47ميليارد دلار در بخش گردشگري است.
معاون سرمايه گذاري سازمان ميراث فرهنگي،‌صنايع دستي و گردشگري تصريح کرد: اين آمار و شاخص هاي اعلام شده نشان دهنده توجه ويژه دولت به گردشگري و ظرفيت بالاي اين صنعت در کشورمان براي دستيابي به شاخص هاي جهاني و منطقه اي است.
وي افزود: دستيابي به اين شاخص ها بدون حمايت و پشتيباني دولت و نظام از توسعه و تامين زيرساخت‌هاي گردشگري و تامين منابع عمومي و تسهيلاتي مورد نياز سرمايه‌گذاري در اين بخش امکان پذير نبود.
فاضلي با اشاره به تصويب يک هزار و 100منطقه نمونه گردشگري در کشور در جريان سفرهاي استاني دولت نهم، اظهار داشت: تاکنون بيش از 381 ميليارد ريال از اعتبارات عمومي براي تامين و اجراي زيرساخت هاي اين مناطق اختصاص داده شده است.
وي گفت: از اين تعداد مناطق مصوب تاکنون بيش از 150 منطقه نمونه گردشگري با انجام فرآيندهاي پيش‌بيني شده از جمله طرح هاي مطالعاتي و عملياتي براي سرمايه گذاري به بخش خصوصي واگذار شده است.
معاون سرمايه‌گذاري و طرح‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به ديگر اقدامات انجام شده در حوزه گردشگري کشور طي سال هاي اخير اشاره کرد و افزود: از سال 84 تاکنون و از محل اعتبارات عمومي بالغ بر 62 ميليارد ريال براي يارانه سود و کار مزد تسهيلات اعطايي به طر ح هاي گردشگري اختصاص داده شده است.وي گفت: همچنين دراين مدت چهار هزار و 382 ميليارد ريال نيز براي اجراي زير ساخت هاي طرح هاي گردشگري، صنايع دستي و ميراث فرهنگي اختصاص يافته است.
فاضلي اظهار داشت: تامين اعتبار لازم براي ايجاد 158کمپ و اردوگاه اقامتي در جهت زمينه سازي براي تامين تاسيسات گردشگري و گسترش سفرهاي ارزان قيمت از ديگر فعاليت هاي انجام شده است که بخش عمده اي از اين کمپ ها تا پايان فصل جاري به بهره برداري مي رسد.
وي گفت: همچنين از طريق بنگاه هاي زود بازده استاني نيز بيش از دو هزار و 407طرح با اعتبار تسهيلاتي معادل چهار هزار و 66 ميليارد ريال مصوب شده که بالغ بر دو هزار و 581 ميليارد ريال اين تسهيلات پرداخت شده است.
معاون سازمان ميراث فرهنگي،‌صنايع دستي و گردشگري افزود: درهمين زمينه حدود 120 طرح در حوزه گردشگري با نياز تسهيلات بانکي در حدود يک هزار و 350 ميليارد ريال با پيشرفت فيزيکي مناسب آماده معرفي به بانک براي دريافت تسهيلات است.
فاضلي افزود: همچنين پرونده حدود 580 تقاضاي سرمايه گذاري از سوي سرمايه گذاران بخش خصوصي در حال بررسي و تکميل براي ارائه به بانک هاست.
برگزاري نمايشگاه بزرگي از فرصت ها و ظرفيت هاي مناطق نمونه گردشگري کشور از برنامه هاي اصلي اين همايش يک روزه است.

 

http://www.iraniantourist.com/News.aspx?id=608