تجارت الکترونیکی

مدیریت الکترونیک

مدیریت فرآیند کسب و کار ، روش نقشه برداری از روند کار ، ردیابی چه کسی به چه چیزی ، خودکار و مراحل یک نسخه supersized از هارد دیسک به اشتراک گذاشته. نه تنها مدیران می توانند بیش از شانه های کارکنان از نگاهکردن و چک در عمل کنند ، اما آنها همچنین می توانند وظایف ، شناسایی انتسابمجدد holdups و ببینید که چگونه کار گرفتن انجام شده است. 
Appian Corp. ، وین ، Va. مبتنی بر ارائه BPM ، نرم افزاری است که ارائه می دهد کمک می کند تا آژانس های مدیریت procurements کنند. محصول ، که به یک برنامه دیگر کسب و کار مدیریت فرآیند مشابهی ارائه شده است ، ویژگی های داشبورد “” است که کاربران می گوید که در آن درخواست و کارهای ایستاده است و شامل اطلاعات به صورت بالقوه مفید ، مانند نمودار پای شناسایی منابع مالی بشود. مدیران دسترسی دارند به یک نقشه گردش کار سفارشی ، که به صورت بصری نشان می دهد که گام های در این روند ، از باز شدن درخواست اکتساب جدید به کمک مالی و اعتباری آگاه فروشندگان. “ابزار ما شما را به…. اتصال مردم و داده ها سیستم های اندازه گیری و به چه خوبی با هم کار میکنند و بهینه سازی آنها ،” مایکل می گوید Beckley ، رئيس جمهور ، معاون استراتژی محصول Appian است. 
اگر ‘sتاخیر وجود دارد ، مدیر می تواند تماس فرد مسئول ، و یا کارهای انتسابمجدد اگر کارمند است overburdened ، آنها همچنین می توانید مطمئن شوید که قوانین در حال قرار دارد. بعضی از مراحل ، مانند ارائه اطلاعات به FedBizOpps ، دولت وب سایت برای ارسال پیشنهاد solicitations هستند ، خودکار می باشد. مدیریت فرآیند کسب و کار معمولا برنامه های مبتنی بر وب و ارتباط برقرار کردن با برنامه ها قبلا بر روی کامپیوتر های مشتریان ‘، از قبیل پست الکترونیکی و صفحات گسترده. 
مدیریت فرآیند کسب و کار “است در بازار جوان و نارس با پتانسیل وسیع ،” می گوید Connie مور ، تحلیلگر در کمبریج ، Mass. مبتنی بر مؤسسه تحقیقات فورستر Inc. شرکت های مختلف ، از جمله دالاس مبتنی بر Fuego ، ramping هستند تا حضور خود را در واشنگتن به دلیل از یک افزایش مشخص در مورد علاقه در سازمان. سنبله تا حدی که می تواند توسط دفتر برنامه ریزی و بودجه طرح معماری سازمانی ، ارزیابی آژانس است که فرآیندهای کسب و کار توضیح داده خواهد شد. 
اطلاعات ، دفاع و سازمان های امنیت داخلی با استفاده از فن آوری است ، اما فروشندگان می گویند که آنان آموزش داده شده ، محرمانه نگه داشتن جزئیات بیشتر به دلایل امنیتی. سازمانها و نهادهای دولتی دیگر ، مانند دفتر تهیه سیستم های فرماندهی سپاه تفنگداران دریایی در Quantico ، Va. ، استفاده از نرم افزار مدیریت فرآیند کسب و کار برای داده های کمتر حساس است. 
“این به ما اجازه می دهد تا تبادل اطلاعات ،” می گوید مارک A. Hoyland ، مدیر مرکز اکتساب فرمان برای ارائه خدمات پشتیبانی ، استفاده می کند که محصول Appian است. پیوند به سیستم را به سیستم های متعدد گزارش و اجازه می دهد تا 27 و فروشندگان 1،500 مشتری و خریدار (در درجه اول افسران در داخل برنامه دستور) برای دسترسی به اطلاعات را از یک تهیه وب پورتال مرکزی. Hoyland می گوید آن زمان آن را کاهش صورت گرفت تا جایزه را به کمتر از 16 روز از 45 روز کاهش می یابد و مقدار داده های ورودی مورد نیاز ، حداقل 60 درصد است. او انتظار دارد کاهش هزینه آن به 26 میلیون دلار در پایان سال 2005 ، مالی ، و یا 15 درصد از ارزش جوایز. 
کمیسیون ساماندهی هستهای است در مراحل اولیه پیاده سازی HandySoft جهانی Corp. ‘ثانیه BizFlow نرم افزار ، که بیل دین ، دستیار برای انجام عملیات در دفتر NRC از مدیر اجرایی برای انجام عملیات می گوید ، باید به کمک کمیسیون مدیریت اسناد و وظایف آن. اگر یکی از اعضای کنگره می پرسد NRC برای کسب اطلاعات ، برای مثال ، این درخواست را به سیستم وارد می شود و کارمندان را دریافت خواهید کرد نامه الکترونیکی که یادآور تاریخ تحویل نزدیک است. مسائل خصوصی او می افزاید ، یک مشکل به دلیل حساس و طبقه بندی اطلاعات به کار گرفته می شود هنوز هم دستی نیست. 
اگر آن را مانند چیزی به نظر می رسد این جهانی در مورد خودکار وظایف و اطمینان از اینکه هر کس در پی روند گردش یکسان وجود ندارد ، ولی به دلیل وجود دارد — اما مشتریان از فروشندگان می گویند که راه آن را دوست دارم. “stuff شما خودکار است روال کار و خسته کننده ، چه اتفاقی می افتد به طور کلی است که مردم وقت بیشتری را آزاد و معمولا وظایف داده شده را جذاب تر کرد ،” می گوید فیل گیلبرت ، افسر فناوری رئیس Lombardi نرم افزار. 
است و بدون نیاز به ماشین آلات ترس رباتیک مصرف بیش از همه کار وجود دارد ، می گوید میلز جفری ، معاون رئيس جمهور در سینسیناتی مبتنی بر Bluespring نرم افزار. “اکثر چیزهایی که در درون یک کسب و کار رخ می دهد نیاز به انسان برای انجام کاری و همیشه خواهد کرد ،” او می گوید.

دریافت شده از سایت:

http://www.govexec.com/story_page_pf.cfm?articleid=32911&printerfriendlyvers=1

Electronic Management

Business process management, a method of mapping out a work process, tracking who does what, and automating steps is a supersized version of shared disk drives. Not only can managers look over employees’ shoulders and check up on their actions, but they also can reassign tasks, identify holdups and see how work is getting done.
Appian Corp., a Vienna, Va.-based BPM provider, offers software that helps agencies manage their procurements. The product, which is similar to other business process management offerings, features a “dashboard” that tells users where requests and tasks stand and includes potentially useful information, such as a pie chart identifying funding sources. Managers have access to a customized workflow map, which visually shows the steps in the process, from opening a new acquisition request to validating funding and notifying vendors. “The tools we provide . . . connect people and data systems, and measure how well they work together and optimize them,” says Michael Beckley, vice president of Appian’s product strategy.
If there’s a delay, the manager can call the person responsible, or reassign tasks if an employee is overburdened; they also can check that the rules are being followed. Some steps, such as the submission of information to FedBizOpps, the government Web site for posting bid solicitations, are automated. Business process management programs usually are Web-based and interact with applications already on clients’ computers, such as e-mail and spreadsheets.
Business process management “is a young and immature market with vast potential,” says Connie Moore, an analyst at the Cambridge, Mass.-based Forrester Research Inc. Several companies, including Dallas-based Fuego, are ramping up their presence in Washington because of a marked increase in interest at agencies. That spike can partly be explained by the Office of Management and Budget enterprise architecture initiative, which evaluates agency business processes.
Intelligence, Defense and Homeland Security agencies use the technology, but vendors say they have been instructed to keep the details secret for security reasons. Other government organizations, such as the Marine Corps Systems Command’s procurement office in Quantico, Va., use business process management software for less sensitive data.
“It allows us to share information,” says Mark A. Hoyland, director of the command’s acquisition center for support services, which uses Appian’s product. The system links to multiple reporting systems and allows 27 vendors and 1,500 customers (primarily program officers within the command) to access acquisition information from one central Web portal. Hoyland says it cut the time it took to make an award to fewer than 16 days from 45 days and reduced the amount of data entry required by at least 60 percent. He expects the cost reduction to add up to $26 million by the end of fiscal 2005, or 15 percent of the value of awards.
The Nuclear Regulatory Commission is in the initial phases of implementing HandySoft Global Corp.’s BizFlow software, which Bill Dean, assistant for operations in NRC’s office of the executive director for operations, says should help the commission manage its documents and tasks. If a member of Congress asks NRC for information, for example, that request would be entered into the system and employees would receive e-mail reminders when the due date is approaching. Privacy issues, he adds, are not a problem because sensitive and classified information would still be handled manually.
If it seems like there’s something mundane about automating tasks and making sure everyone follows the same workflow process, it’s because there is – but vendors say clients like it that way. “The stuff you’re automating is routine and tedious work. What generally happens is people have more free time and are usually given more interesting tasks,” says Phil Gilbert, chief technology officer of Lombardi Software.
And there is no need to fear robotic machines taking over all work, says Jeffrey Mills, a vice president at the Cincinnati-based Bluespring Software. “Most things that occur inside a business require a human being to do something and always will,” he says.