اخبار مدیریت

يک مدير، مديريت را چگونه تعريف مي کند

به نظر من مديريت دو شاخصه مهم دارد که اگر آنها در فردي وجود داشته باشد واژه هاي مدير و مديريت تعريف مي شود :
1-فکر گسترده و جامع  ، يک مدير بايد فکر گسترده و جامعي داشته باشد و فقط روي يک نقطه تمرکز نکند ، يک مدير موفق بايد بتواند   همه ي جوانب کار را در نظر بگيرد بخصوص امروز که عوامل دخيل در يک موضوع ، زياد و مبهم است بايد با دقت بيشتري به بررسي مسائل مربوطه پرداخت.
2-شاخصه ي ديگر آن که خيلي مهم است پشتکار و پافشاري در انجام کار است و کارهايي مثل نظارت ، پيگيري مستمر و تمام مسائلي که در تئوريهاي مديريت مطرح شده در کنار اين ويژگي ها لازمه ي يک مدير است.
در دنياي امروزي که کوچکترين غفلت، انسان را از اصل موضوع به بيراهه ميکشاند، اگر اين شاخصه ها  وجود نداشته باشد ممکن است مدير سالهايي را در گمراهي به سر برده و عقب بماند .
 
نتيجه:
اين متن + مسائل و تئوري هاي مديريت = يک مدير واقعي و معناي صحيح مديريت