اخبار مدیریت

گفتگوی مدیریار بامدیر باشگاه خبرنگاران جوان

مدير باشگاه خبرنگاران صدا و سيماي خراسان رضوي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار مديريار در رابطه با کاربردي کردن تئوريهاي مديريت عنوان کرد: بخش زيادي از کتب و جزواتي که در دانشگاهها تدريس مي شود تئوريهاي قابل عملياتيشدن است و  مي توان از آنها در کارهاي اجرايي بهره برد اما مشکلي که براي دانشجويان و فارغ التحصيلان در رشته هاي مديريت مطرح است به روز نبودن تئوريهاي مديريت است.
اصغر باقرزاده تصريح کرد: اصول مديريت اصول واحدي است اما استفاده از آن در روزمرگي هاي امروز کمتر به چشم مي خورد. براي مثال: نقطه عطف مديريت ، انقلاب صنعتي بوده و اصول مديريت نيز به منظور توليد، سود و بهره وري بيشتر در آن زمان راه اندازي شد اما همان اصول مديريت در دنياي مدرن امروز تدريس مي شود.
اين تهيه کننده راديو به رشته تحصيلي خودش که مديريت آموزشي است اشاره کرد و افزود: مباحث آموزشي مديريت در کتابهاي دانشگاه حاصل تجربه و افکار نسلهاي گذشته است و موضوعات آن براي فردي که در دنياي مدرن امروز زندگي مي کند به سختي قابل هضم است و کمتر استفاده مي شود.
وي در پايان خاطرنشان کرد: تاليف کتابهاي جديد در زمينه هاي تخصصي مديريت با محتواي کامل و مرتبط به بحث هاي روز راهکاري مناسب براي کاربردي کردن تئوريهاي مديريت و همچنين درک بهتر مسائل مديريتي براي دانشجو مي باشد.