اخبار مدیریت

استفاده حداكثري استان‌ها از ظرفيت‌هاي بنگاه‌هاي زودبازده

 
وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به تشكيل خوشه‌هاي صنعتي در استان‌ها تاكيد كرد: نگاه استان‌ها به بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي بايد استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاياين بنگاه‌ها باشد.
شيخ الاسلامي ـ وزير كار و امور اجتماعي ـ‌ طي سخناني در گردهمايي استانداران سراسر كشور با تاكيد بر تهيه نقشه سرمايه گذاري در كشور بر تشكيل خوشه هاي صنعتي در استانها اشاره كرد و استفاده حداكثري از ظرفيت‌هاي استان براي تقويت اين بنگاه‌ها را ضروري دانست.
وي يكي از برنامه‌هاي جدي دولت دهم را توجه به بخش خدمات دانست اظهار كرد: ظرفيت‌هاي زيادي در بخش خدمات نهفته است كه باعث افزايش رفاه و توليد ثروت مي شود.
شيخ الاسلامي به تشكيل پنجره واحد خدمت رساني براي سرمايه گذاري و اشتغال تحت تصدي استانداري ها اشاره و ابراز اميدواري كرد اين پايگاه بتواند سهولت تعامل و مبادله در زمينه سرمايه گذاري در استانهارا فراهم كن
وي با تاكيد بر اينكه موضوع كار و اشتغال در صدر اولويت هاي دولت دهم قرار دارد گفت: ما به عنوان مسولان بخش اقتصادي و استانداران به عنوان مسئولان حاكميتي در مناطق لازم است توجه ويژه به مبحث كار و اشتغال داشته باشيم.
شيخ الاسلامي اظهار كرد: با توجه به ارزيابي هاي انجام شده، شرايط كنوني كار، كارگري و توليدي در وضعيت قابل قبولي است.
وي از استانداران خواست با آمادگي و حضور موثر و دقت مفصل در بخش كار و با پيش بيني، پيش گيري و اقدام مناسب تدابير لازم را اتخاذ كنند. 

 

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1415244&Lang=P