اخبار مدیریت

اسلامي شدن علوم به معناي گسترش دايره علم است

حسن رحيم‌پورازغدي گفت: اسلامي شدن علوم به معناي گسترش دايره علم مي باشد و اين طرز تفكر كه علوم اسلامي يعني سانسور بعضي ازعلوم، اشتباهي محض است.حسن رحيم پور ازغدي در جمع دانشجويان دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد با بيان اينكه تمامي علوم زير سايه اسلام و در جهان اسلام رشد كرده است، اظهار داشت: اگر اسلام نبود علوم جديد هيچ گاه بوجود نمي آمد كه وضعيت زمان جاهليت قبل از اسلام و پيشرفت روزافزون جهان بعد از ظهور اسلام، خود شاهدي بر اسلامي بودن علوم و ايجاد انقلاب علمي در جهان است.
اين استاد حوزه و دانشگاه در خصوص هدف اروپاييان از سكولاريزه كردن علوم تصريح كرد: سكولاريزه كردن علوم يعني جدا كردن آن از دين، كه اين هدف با ماهيت واقعي علم در تناقض است؛ چرا كه منبع اصلي تغذيه علوم، دين است و علوم در راستاي يكديگر معنا پيدا مي كند، در نتيجه تقسيم علوم به جديد و قديم بي معناست.
وي در ادامه افزود: كتب درسي قرون 11 و 12 ميلادي به بعد در اروپاي غير اسلامي كپي برداري از كتاب هاي جهان اسلامي بوده و با اين وجود چون اروپاييان غير مسلمان با مسيحيت و علوم آن به تفاهم نرسيدند، اين دعوا را به تمام اديان و بخصوص اسلام تعميم دادند و به مبارزه با روش هاي گوناگون پرداختند.
اين استاد برجسته دانشگاهي به شواهد اروپاييان كه از جهان اسلام بازديد داشته اند، اشاره و تصريح كرد: در قرون دوم و سوم هجري كه هنوز در اروپاي غير اسلامي مردم اصول ساده بهداشتي را نمي دانستند و از بيماري هاي شديد عفوني رنج مي بردند، مسلمانان نظافت را جزئي از ايمان دانسته و پزشكان مسلمان با تكيه بر ياد خدا در پي كشف راه حل براي درمان بيماري هاي صعب العلاج بودند.
وي در ادامه به بررسي وضعيت كتاب و كتابخانه دانشگاه هاي جهان اسلام در گذشته پرداخت و اذعان داشت: امروزه تعداد دانشگاه ها و كتابخانه ها و اماكن فرهنگي و پژوهشي در حد غير قابل تصور است.
رحيم پور ازغدي در خصوص عقب ماندن مسلمان از علوم با توجه به پيشرفت هاي ابتدايي تاكيد كرد: حمله بربرها به شرق اسلام و صليبي ها به غرب اسلام و سوزاندن كتابخانه و كشتن دانشمندان بزرگ جامعه اسلامي لطمه سختي به جهان اسلام وارد كرد كه نمي توان تا هزاران سال اين فاجعه را جبران كرد.
اين دانش آموخته حوزه علميه با اشاره به شرايط ايجاد شده براي شهرهايي كه در جنگ با اروپايي ها شكست خوردند، اظهار داشت: بعضي از شهرهاي جهان اسلام مانند آندلس بدست غير مسلمانان اشغال شد كه بعد از آن رنگ رفاه و امنيت را به خود نگرفت.
وي تاكيد كرد: اسلامي كردن علوم خطرناك نيست، بلكه ميراث پيشنيان ماست، پس بايد همت كرد و علم را در زير سايه اسلام برپا داشت تا آنچه را كه ديروز بر اثر كوتاهي از دست داده ايم، ارزيابي كنيم و نكات مثبتش را با توجه به فرهنگ خود ‌ارتقا دهيم.
استاد حوزه و دانشگاه در پايان خاطرنشان كرد: نبايد بگذاريم با غير ديني كردن علوم، به سوي فساد اخلاقي كشيده شويم؛ زيرا كه هدف غربي ها با ترويج ماهواره و مواد مخدر، به فساد كشاندن اهل علم است.