اخبار مدیریت

بازديد حدود 1 ميليون نفر از نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال

رئيس سومين جشنواره و نمايشگاه بين المللي رسانه هاي ديجيتال گفت: از8 تا 18 مهر حدود يک ميليون نفر از اين نمايشگاه بازديد کردند.به گزارش خبرنگار ما؛ عيسي زارع پور در اختتاميه اين جشنواره افزود: اين ميزان بازديدکننده حکايت از نفوذ اين فضاي فرهنگي در زندگي مردم دارد.
وي گفت: از اين پس هر دو ماه يکبار نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال در يکي از استانهاي کشور برگزار مي شود.
زارع پور افزود: همچنين به منظور ارائه توانمنديهاي جمهوري اسلامي ايران در حوزه رسانه هاي ديجيتال بويژه بازيهاي يارانه اي هر ساله برگزيدگان اين جشنواره در نمايشگاههاي معتبر بين المللي شرکت خواهند کرد.
وي با اشاره به نرم افزارهاي ارائه شده در اين جشنواره و نمايشگاه گفت: بايد تلاش کنيم تا با جبران عقب ماندگيها در اين حوزه به يکي از کشورهاي اثرگزار در حوزه رسانه هاي ديجيتال تبديل شويم.
زارع پور افزود: بايد با رسيدن به جايگاه معتبر بين المللي در حوزه رسانه اي ديجيتال ، اين حوزه محملي براي صدور فرهنگ ايراني ـ اسلامي به سراسر جهان باشد.