اخبار مدیریت

توسعه علم و فناوري مبناي توسعه دانش بنيان كشور است

در مراسم افتتاحيه اين همايش كه با حضور دكتر محمد عباسي وزير تعاون، دكتر سيدحميدرضا طيبي رييس جهاددانشگاهي و جمعي از اساتيد ، پژوهشگران و دانشجويان برگزار شد، دكتر طيبي در سخناني با اشاره به اينكه امروزه توسعه دانش بنيان به عنوان مبناي توسعه در اغلب كشورهاي در حال توسعه و حتي توسعه يافته مورد توجه است، گفت: علم و فناوري شاخصه اصلي جامعه و توسعه دانش بنيان است و براين اساس شاخص‌هاي مرتبط با توسعه علمي و فناورانه رشد سريعي در سال هاي اخير داشته است.
رييس جهاددانشگاهي با بيان اينكه كاهش وابستگي فناوريهاي پيشرفته به سرمايه و وابستگي آن به توسعه دانش بنيان ، ايجادكننده فرصت‌هاي برابر براي كشورهاي مختلف در مسير توسعه است، افزود: وابستگي توسعه به دانش و فناوريهاي پيشرفته فرصتي را براي كشورهاي توسعه نيافته به منظور جبران عقب ماندگي‌هاي خودشان بوجود مي‌آورد و از سوي ديگر خطر عقب ماندگي براي كشورهايي كه نتوانند خود را با اين تغييرات همگام كنند، وجود دارد.
وي ادامه داد : خطر بزرگي كه در اين بين كشور ما را از پرداختن به اين مهم غافل مي‌كند،كسب درآمدهاي آسان از طريق نفت و … و استفاده كردن از آن در تامين هزينه‌هاي جاري و غيرسرمايه‌اي جامعه است، درحاليكه درآمدهاي كشور چه در بخش ريالي و چه ارزي بايد از طريق فعاليت اقتصادي علمي و فناورانه مردم تامين شود.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با تاكيد براينكه مسير توسعه در كشور بايد به صورت واقعي به سمت توسعه دانش بنيان تغيير پيدا كند، تصريح كرد: در يك برنامه توسعه‌اي دانش بنيان گام اول تهيه سند چشم انداز و گام بعدي تهيه نقشه جامع علمي كشور است، در گام بعدي نيز تهيه برنامه توسعه بر مبناي اهداف نقشه جامعه علمي و همچنين تهيه برنامه هاي اجرايي ،اجراي برنامه‌ها، پايش ،ارزيابي و اصلاح امور ضروري به نظر مي‌رسد.
رييس جهاددانشگاهي خاطرنشان ساخت: تهيه نقشه جامع علمي كشور و عمل به آن نقش بسيار مهمي در توسعه دانش بنيان جامعه دارد، چرا كه همه آمال و آرزوهاي ما در سند چشم انداز بيست ساله ، در قالب شاخص‌هاي مختلف و به صورت عددي در اين نقشه معين مي‌شود.
طيبي افزود: تعيين الزامات و راهبردهاي حركت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب، تعيين اولويت‌هاي علم و فناورانه و از همه مهمتر تعيين بازيگران اصلي و مشخص كردن ماموريت‌هاي آنها در سياست‌گذاري توليد علم تا تجاري سازي آن و تبديل آن به ثروت ازمهمترين كاركردهاي نقشه جامعه علمي است .
وي گفت: مسير توسعه در كشور ما بايد هرچه سريع‌تر به مسير صحيح دانش بنيان هدايت شود و باور و اراده در همه اركان نظام براي طي اين مسير از ابزار علاقه به مرحله عملياتي برسد.
رييس جهاد دانشگاهي اظهار داشت: توسعه علمي و فناورانه اصل اساسي توسعه دانش بنيان كشور است و هدايت آن بايد به وسيله نظام و به ويژه دولت انجام شود. ضمن اينكه از پيش نيازهاي مهم توسعه، برنامه ريزي جامع بلندمدت و هماهنگ عمل كردن همه نهادهاي مرتبط است، به اين معني كه برنامه توسعه كشور بايد مورد قبول همه باشد و با تغيير دولت‌ها ، مديران و مجلس‌ها روند اجراي برنامه دستخوش تغيير نشود و در اين بين ثبات مديران نيز مساله‌اي بسيار مهم است .
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي با اشاره به محدوديت منابع كشور در مسير توسعه گفت: عدم موازي كاري در انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي و تبديل آنها به ثروت و استفاده از خريدار خارجي به عنوان ابزار انتقال فناوري از ديگر مسايلي است كه بايد مورد توجه قرارگيرد.
طيبي در ادامه اهميت پرداختن به توسعه فرهنگي و اجتماعي در بحث توسعه پايدار را يادآور شد واظهار داشت: بايد دانست كه هم رقباي ما در منطقه و هم قدرتهاي استكباري دنيا به شدت مخالف پيشرفت و توسعه كشور ما هستند و ما بايد در اين مسير هوشيار باشيم.
وي در خاتمه گفت: جمهوري اسلامي توجه به ارزشهاي اخلاقي برخواسته ازتعاليم ديني در بحث توسعه را مساله‌اي ضروري مي‌داند، چرا كه توسعه عدالت محور را ازاجزاء اصلي توسعه مي‌داند و براي ما توسعه‌اي كه به قيمت فقر و عقب‌ماندگي ساير ملل باشد، عين توسعه نيافتگي است.
گفتني است ،اين همايش دو روزه با ارايه مقالات و سخنراني‌هاي صاحب نظران و اساتيد عصر فردا به كار خود پايان مي‌دهد.

http://www.yjc.ir/News/NewsDesc.aspx?newsid=233353