اخبار مدیریت

حضور جوانان نخبه در نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال

حجت الاسلام و المسلمين علي اكبري در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران افزود: نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال رشد كاملاً محسوسي هم از نظر كمي و هم از نظر كيفي داشته است.
وي در خصوص حضور جوانان در نمايشگاه گفت: هم اكنون جوانان نخبه زیادی وارد اين عرصه شده اند كه بايد هدفمان تقويت جوانان باشد تا بتوانند با اعتماد به نفط و جرأت وارد عرصه رسانه هاي ديجيتال شوند و براي رسيدن به عرصه هاي پديده هاي نو بايد سرمايه گذاري برروي جوانان صورت گيرد.
وي در ادامه در مورد عملكرد باشگاه خبرنگاران در زمينه اطلاع رساني خاطرنشان كرد: وجود جوان پويا و فعال و داراي پايه كار جدي در پوشش برنامه هاي خبري عملكرد قابل تقديري است كه خبرنگاران باشگاه را متمايز مي سازد.

http://www.science.yjc.ir/NewsDesc.aspx?newsid=230569