مدیریار در رسانه

روزنامه قدس: مدیریار بهترین پایگاه مروج فرهنگ و اندیشه

به گزارش مهر، مراسم اختتاميه سومين جشنواره و نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال با حضور معاون اول رئيس جمهور و وزير ارشاد برگزار شد.
بر همين اساس بهترين پايگاه مبلغ و مروج فرهنگ ايثار و شهادت و دفاع مقدس، در بخش رتبه اول سايت ساجد بهترين پايگاه ايران شناسي و مبلغ و مروج فرهنگ و هنر ايراني، رتبه اول به سراي تاريخ com . sarayetarikh ، بهترين پايگاه مبلغ و مروج فرهنگ و انديشه به سايت جامع مديريت مدير يار com . modiryar ، رتبه اول به بهترين پايگاه مبلغ و مروج اسلام و معارف اسلامي و… و در بخش بازيهاي رايانه اي، اينترنت نيز نفرات برتر شناخته و معرفي شدند.

http://www.qudsdaily.com/archive/1388/html/7/1388-07-21/page13.html#6