اخبار مدیریت

اصفهان رتبه نخست كشور در اشتغالزايي

مرتضي ماندني با بيان اين‌كه با اعتبار 16 هزار ميليارد ريالي اختصاص يافته به اين طرح‌ها براي 90 هزار نفر اشتغال ايجاد شده است، افزود: در چهار سال گذشته، 157 هزار نفر به آمار بيمه شدگان جديد استان اضافه شده است.
وي از ابلاغ تسهيلات جديد بانك‌هاي استان در ماه آينده خبر داد و خاطرنشان كرد: نيمي از اين تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده اختصاص يافته است.
مدير كل كار و امور اجتماعي استان، اعتبارات جذب شده بين سال‌هاي 84 تا 86 را هزار و 780 ميليارد تومان بيان كرد و افزود: اين اعتبارات به علت ورود برخي از بانك‌ها به بورس به 220ميليارد تومان كاهش يافته است.

 
http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100920843899