دلنوشته ها

بهترین هدیه ی زندگی

وقتی یک نفر  تو دنیا که از همه بیشتر دوستش داری و اونم تو رو از همه بیشتر دوست داره، تمام احساساتش رو خیلی قشنگ کادو می پیچه و در یک روز خوب به آدم هدیه می ده این بهترین هدیه ی زندگی میشه. بهترین هدیه ی زندگی رو هیچ وقت نمی شه فراموش کرد، هیچ وقت نمی شه به کسی هدیه داد، هیچ وقت نمی شه با چیزی عوض کرد بلکه برای همیشه تو ذهن و یاد آدم می مونه. روزی که بهترین هدیه ی زندگی ام رو دریافت کردم تو دفتر خاطراتم نوشتم: “امروز بهترین روز زندگیِ من بود.”

*میخ*