اخبار مدیریت

تحصيل6هزاردانشجوي خارجي دركشور

دكتر مسلمي ناييني در شانزدهمين نمايشگاه بين‌المللي مطبوعات و‌خبرگزاري‌ها با حضور در غرفه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درخصوص ساماندهي آيين‌نامه دانشجويان خارجي به ايسنا، گفت: در اين بازنگري سعي شده كه علاوه بر افزايش كمك هزينه تحصيلي، در مقاطع تحصيلات تكميلي پذيرش دانشجو داشته باشيم كه در اين زمينه دانشجوياني از كشورهاي عراق و افغانستان مي‌توانند از طريق كنكور سراسري وارد دانشگاه‌ها شوند.

آموزش اعضاي هيات علمي كشورهاي عراق و افغانستان
 

وي با بيان اينكه ما در حال پذيرش و آموزش اعضاي هيات علمي از كشورهاي عراق و افغانستان هستيم، اظهار كرد: در حال حاضر حدودا 28 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي كشور افغانستان به كشور ما آمده‌اند.

افزايش20 درصدي مقرري دانشجويان خارجي
تحصيل6هزاردانشجوي خارجي در داخل كشور
 

وي با اشاره به افزايش20 درصدي مقرري دانشجويان خارجي، بيان كرد: آمار دانشجويان خارجي دانشگاههاي ايران بسيار متعدد است چراكه بسياري از آنها از به صورت غير بورسيه در دانشگاه‌هاي ايران تحصيل مي‌كنند، با اين حال در حال حاضر حدود 2 هزار نفر از طريق بورس و 3 تا 4 هزار دانشجو به صورت غير بورسيه در دانشگاه‌هاي ايران تحصيل مي‌كنند. البته اين آمار تنها مختص دانشجويان خارجي حوزه وزارت علوم است.

وي با بيان اينكه بيشترين دانشجويان خارجي از كشورهاي سوريه، عراق و افغانستان در دانشگاه‌هاي كشور مشغول به تحصيل هستند، به ايسنا عنوان كرد: البته دانشجويان خارجي از كشورهاي اروپايي نيز در دانشگاهها داخل تحصيل مي كنند، همچنين حدود 40 نفر از چين،10نفر از ژاپن در حال تحصيل هستند، در اين راستا از كشورهاي كوبا و چين نيز پذيرش دانشجو خواهيم داشت.

پذيرش حدود 300 تا 400 دانشجوي خارجي در هر سال
 

دكتر مسلمي در خاتمه با بيان اينكه هر ساله طبق آيين‌نامه پذيرش دانشجوي خارجي حدود 300 تا 400 نفر وارد دانشگاه‌هاي كشور مي‌شوند، افزود: با توجه به اينكه آيين‌نامه جديد پذيرش دانشجوي خارجي از سال 85 تصويب شده، در حال حاضر بيش از يك هزار دانشجوي خارجي از اين طريق وارد كشور شده‌اند.

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1425574&Lang=P