اخبار مدیریت

حذف سه هزار نيروي كار سان مايكرو سيستم در سراسر جهان

به نقل از خبرگزاري فرانسه، در گزارش ارائه شده از سوي مقامات شركت سان مايكرو سيستم آمده است، شركت اوريكل در ژوئن آمادگي خود را براي خريد شركت سان اعلام كرد ولي اين برنامه تاكنون به تعويق افتاده است.
بنابراين گزارش، به تعويق افتادن اين برنامه تاكنون مشكلات  مالي بسياري را براي سان مايكرو سيستم ايجاد كرده و اين شركت را به تعديل نيرو سوق داده است.
اين گزارش حاكيست، اين سومين و آخرين مرحله تعديل نيرو در اين شركت است.
گفتني است، پيش بيني مي شود بازسازي ساختار اين شركت در چند سال آينده بين 75 تا 125ميليون دلار براي اين شركت خسارت در پي داشته باشد.
اين گزارش حاكيست، قرار بود سان مايكرو سافت در ماه ژوئیه گذشته با قيمت 4/7 ميليارد دلار به كمپاني اوريكل فروخته شود، اما اين امر تاكنون محقق نشد. گفتني است، كمپاني هاي اوريكل، آي بي ام و مايكرو سافت در حدود 85 درصد بازار نرم افزاري جهان را در اختيار دارند.

http://www.yjc.ir/news/NewsDesc.aspx?newsid=234576