اخبار مدیریت

پذيرش علوم انساني غرب به معناي پذيرش مباني فكري غربي‌هاست

دكتر غلامعلي حدادعادل در همايش «نقش علوم انساني در توسعه ملي» كه در دانشگاه پيام نور برگزار شد، اظهار داشت: وقتي ما مباني فكري علوم انساني و اصول اوليه و مفروضات علوم انساني غرب را شناختيم و نقادي كرديم، مي توانيم نتيجه آن را كه علوم انساني غرب است، بپذيريم يا رد كنيم.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به ضعف رشته فلسفه علم در كشور گفت: متاسفانه رشته فلسفه علم در كشور هم جديد و هم ضعيف است و متفكران ما آنقدر كه به علم و مظاهر و نتايج آن توجه مي كنند به مباني علوم توجهي ندارند.
وي مطالعه انسان را تفاوت اساسي علوم انساني با ساير علوم دانست و گفت: در علوم انساني شناسنده و موضوع شناخت يكي، و آن خود انسان است.
حدادعادل آزادي و اختيار علوم انساني را از ديگر تفاوت هاي اين علوم با ساير علوم تجربي و طبيعي دانست و افزود: در علوم طبيعي جبر علمي وجود دارد و قوانين به زبان رياضي بيان مي شود، در حالي كه در علوم انساني انسان داراي اختيار است، بنابراين هيچ گاه وحدت و اتفاق نظري که در علوم طبيعي وجود دارد در علوم انساني ديده نمي شود.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس فروپاشي اتحاد جماهير شوروي را پديده ساده اي از عدم توان پيش بيني حوادث در علوم انساني دانست و گفت: سوال اين است كه چه تعداد افراد توانستند اين واقعه را پيش بيني كنند.
وي همچنين گفت: در پيروزي انقلاب اسلامي هيچ گاه قبل از وقوع واقعه هيچ كس نتوانست آن را پيش بيني كند، در حالي كه بعد از آن پايان نامه ها و مقالات متعددي در اين خصوص نوشته شد.
حدادعادل در ادامه بيان داشت: همواره وقتي صحبت از تاثير علم در جامعه مي شود، اذهان به سمت تاثير علوم تجربي در جامعه معطوف مي گردد؛ اين در حالي است كه به تاثير علوم انساني در اداره جامعه و رفع مشكلات فرهنگي و اجتماعي كمتر توجه شده است.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به مشكلاتي همچون گسترش اعتياد در جامعه، ترافيك، افزايش افسردگي و افزايش خودكشي در برخي مناطق كشور گفت: مي توان با توجه به واقعيت هاي اساسي علوم انساني اين مشكلات را حل كرد.
وي با بيان اينكه هنوز علوم انساني در كشور ما سامان نيافته است، گفت: اگر چه دانشكده هاي علوم انساني به وفور در كشور ايجاد مي شود، ولي به مباني علم توجه چنداني نشده است.
حدادعادل با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري در خصوص نوسازي علوم انساني در كشور گفت: بايد در يك فعاليت تحقيقي علمي و استدلالي بررسي كنيم كه كدام اصول علوم انساني را قبول داريم و بايد به آن عمل كنيم و كدام را قبول نداريم و سخن رهبر معظم انقلاب نيز ناشي از درك همين واقعيت است.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه توسعه بايد در راستاي ايجاد رفاه و بهبود زندگي افراد جامعه باشد، گفت: اگر به اصول اساسي پذيرش يا عدم پذيرش پايه هاي علوم انساني پاسخ نداده باشيم، نمي توانيم مدل هاي توسعه اي را كه قبلاً به اين سوالات پاسخ داده اند، از فرهنگ هاي ديگر اتخاذ كنيم.
وي در ادامه بيان داشت: وقتي ما نوع زندگي غرب و آرمان هاي غرب را بررسي قرار مي کنيم، متوجه مي شويم که در توسعه غربي مصرف هر چه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است، در حالي كه در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه آيا در توسعه اسلام چنين مسائلي مورد توجه است؟
حدادعادل با بيان اينكه بسياري از متفكران بزرگ معتقدند نمي توان مدل هاي توسعه غربي را پذيرفت، اظهار داشت: بايد بررسي شود جامعه مطلوب از ديدگاه متفكران اسلامي و بر اساس مدل توسعه اسلامي چه جامعه اي است؟
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس دستيابي به استقلال را شيرين و ارزشمند دانست و گفت: رسيدن به استقلال به راه طولاني نياز دارد.
وي استقلال سياسي را شرط لازم براي دستيابي به استقلال علمي و فرهنگي دانست و اظهار داشت: استقلال به معناي بستن دروازه ها به روي كشورها نيست، بلكه جلوگيري از دخالت بيگانگان در مواردي است كه نمي خواهيم دخالتي در آن وجود داشته باشد.
حدادعادل در پايان با اشاره به تشكيل كميته تخصصي بررسي علوم انساني در شوراي عالي انقلاب فرهنگي اظهار اميدواري كرد كه در آينده علوم انساني مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

http://www.snn.ir/NewsContent.aspx?NewsID=116711