اخبار مدیریت

پرتاب ماهواره دانشجویی تا پایان سال جاری

دکتر فتح الله امی در حاشیه نشست علمی فعالیتهای فضایی ایران در پاسخ به پرسش مهر در زمینه ساخت ریز ماهواره ها گفت: در این زمینه پروژه ای با همکاری دانشجویان و محققان همه دانشگاههای کشور تعریف شده است.
وی به جزئیات این ماهواره اشاره کرد و افزود: ماهواره Q sat با عنوان ” دانشجو” در دستور کار قرار دارد که مراحل نهایی خود را سپری می کند این ماهواره در اندازه های 10 در 10 در 10 سانتیمتر ساخته شده است.
امی به ماموریتهای این ماهواره اشاره کرد و توضیح داد: ماموریت این ماهواره ارسال سیگنال است که از طریق این سیگنالها می توان مسیر آن را رصد کرد.
عضو سازمان فضایی ایران با تاکید بر اینکه این ماهواره در مدارد لئو در ارتفاع 250  کیلومتر قرار می گیرد، خاطر نشان کرد: ماهواره “دانشجو” در زمستان سال جاری پرتاب می شود.
وی همچنین از پرتاب 3 ماهواره خبر داد و خاطر نشان کرد: این ماهواره ها توسط دانشگاههای کشور طراحی و ساخته شده و ماموریت آنها مخابراتی و سنجش از راه دور است.
به گقته امی ساخت این ماهواره ها به مراحل نهایی نزدیک شده است.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=968074