اخبار مدیریت

گسترش برنامه هاي درسي ازبرنامه هاي وزارت علوم است

ارسلان قرباني در دانشگاه تبريز، گفت: تبيين اهميت و جايگاه برنامه‌هاي درسي در آموزش عالي يكي از نكات مهم و ضروري براي راهبردي كردن برنامه درسي در جامعه مي‌باشد. وي ادامه داد: برنامه درسي در قبال تحولات زيربنايي و مفاهيم مورد نياز اجتماع نقش تعيين كننده‌اي دارد .
قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل افزود: نقش ارزنده برنامه هاي آموزشي در ايجاد تحول در بين پديده‌هاي مختلف بسيار مشهود بوده و بايد بر روي اين عنصر اثر گذار در توسعه و تغيير توجه بيشتري كرد.
وي توجه به گسترش برنامه هاي درسي را از برنامه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري عنوان و اظهار داشت: پراكنده كردن برنامه هاي درسي در حوزه‌هاي مختلف آموزشي مورد توجه اين وزارتخانه مي باشد.
همچنين اسكندر فتحي آذر، دبير علمي اين همايش در آيين افتتاح اين همايش، گفت: توسعه كشور در گرو توسعه نظام آموزش عالي كشور است.
وي با بيان اينكه دانش محوري اساس توسعه همه جانبه جوامع است، افزود: نمي‌توان بدون گام‌هاي موثر در جهت توسعه برنامه ريزي آموزشي به توسعه آموزش عالي دست يافت.
فتحي آذر ادامه داد: طبق نتايج مقايسه‌اي كه بانك جهاني در سال 2000 بين دو كشور كره جنوبي و غنا اعلام كرد، رشد سريع اقتصادي كره بين سالهاي 1950 تا 1990مربوط به برنامه ريزي‌هاي به عمل آمده در راستاي توسعه دانش محوري بوده و سرمايه گذاري بر روي امكانات سخت افزاري نقش ناچيزي در اين توسعه داشته است.
به گفته وي در سال 1980 ميلادي رشد كمي دانشجويان در آمريكا بيش از 55 درصد بوده در حالي كه اين رقم در كشورهاي در حال توسعه كم تر از پنج درصد ياد شده است.
استاد دانشگاه تبريز، خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم در جهت افزايش دانش محوري جامعه قدم برداريم بايد به رشد كمي آموزش عالي در كنار رشد كيفي آن توجه ويژه اي داشته باشيم.
وي عنوان داشت: كشور ما در زمينه توسعه آموزش عالي نياز به ظرفيت سازي زيادي دارد و اين توسعه بايد توام با رشد كيفي آموزش در مراكز آموزش عالي باشد.
اسكندرزاده با اشاره به نقش برنامه‌ريزي درسي و آموزشي در ايجاد فضاي ايده آل براي توسعه كمي و كيفي آموزش، اضافه كرد: رشد كيفي آموزش عالي نيازمند نيروي انساني كارشناس مي باشد.
دبيرعلمي نهمين همايش برنامه درسي آموزش عالي در ايران همچنين گفت: پس از فراخوان برگزاري اين همايش 525 چكيده مقاله به دبيرخانه اين همايش ارسال شد كه از بين چكيده‌ها 284 مقاله پذيرفته و به مرحله داوري راه يافت.
وي افزود: پس از دريافت اصل مقالات و داوري از بين 284 مقاله، 75 مقاله براي ارايه و 84 مقاله نيز براي ارايه به صورت پوستر پذيرش گرديد.

 
 
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1424247&Lang=P