مدیریار در رسانه

گفتگو با ايكنا با مدير مسئول مديريار در ارتباط بادروس دانشگاهي

«مهدی ياراحمدی خراسانی»، مدرس دانشگاه پيام نور مشهد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه خراسان رضوی، با بيان اين مطلب گفت: دروس مختلف دانشگاهی بايد بر اساس آموزه‌های قرآن نوشته شوند و در اين راستا شايسته است كه اين كتاب به عنوان يك منبع علمی در واحدهای درسی دانشگاه مطرح شود.
وی با تأكيد بر اينكه بايد ماهيت و چيستی علوم قرآنی در دانشگاه‌‌ها مشخص و تبيين شود، اذعان كرد: در طبقه‌بندی علوم مختلف، علوم اسلامی و قرآنی در بالاترين سطح قرار می‌گيرد و اگر دانشجويان اين مهم را درك كنند به طور قطع قرآن در محيط‌های دانشگاهی مهجور نخواهد ماند.
مدرس دانشگاه پيام نور مشهد افزود: نكته مهم جهت مهجوريت‌زدايی از قرآن اين است كه نبايد عمل به اين كتاب آسمانی فقط در حد يك شعار باقی بماند بلكه بايد آموزه‌های آن در اعمال، كردار و منش ما مجسم شود.
ياراحمدی عمل به عترت را نيز هم‌پايه قرآن عنوان و تصريح كرد: در آموزه‌های دينی از عترت كه همان ائمه معصومين(ع) هستند به قرآن ناطق تعبير شده است و تمسك به دو منبع قرآن و عترت، مسلمانان را از وسوسه افكار شيطانی و پليدی‌ها مصون می‌دارد.
وی با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبری مبنی بر اينكه علوم انسانی بايد مورد بازنگری جدی‌تر قرار بگيرند، تأكيد كرد: واحدهای درسی ارايه شده در شاخه‌های مختلف دانشگاهی بايد بر اساس آموزه‌های قرآنی و دينی تعريف شود، در اين صورت است كه می‌توانيم بگوييم جايگاه واقعی قرآن در دانشگاه حفظ شده است.
وی گفت: به طور مثال در تدريس واحد درسی اقتصاد، می‌توان ضمن تأييد نظريه‌های غربی، فلسفه اين درس را نيز در آموزه‌های قرآنی و دينی جستجو كرد.
مدرس دانشگاه پيام نور مشهد با بيان اينكه حضور چشمگير قرآن بايد در تمام مقاطع تحصيلی مشهود باشد، ادامه داد: آموزش قرآن بايد در تمام عرصه‌‌های علم‌آموزی جاری باشد اما در اين راستا نوع آموزش‌ها بسته به اقتضائات سنی مخاطبان متفاوت خواهد بود.
اين استاد دانشگاه اظهار كرد: تعريف چند واحد آموزشی علوم قرآنی در رديف دروس دانشگاهی، هنگامی مثمر ثمر است كه تمام علوم دانشگاهی بر اساس آموزه‌های قرآنی تدريس شود.
ياراحمدی تصريح كرد: بازنگری در موضوعات مطرح شده جهت مهجوريت‌زدايی از قرآن در فضاهای دانشگاهی نيازمند همفكری و همكاری مضاعف اساتيد و دانشجويان به عنوان قشر روشنفكر جامعه است.
وی با بيان اينكه شعور قرآنی بايد در محيط‌های دانشگاهی تقويت شود، گفت: برگزاری جشنواره، نصب بنر و تراكت‌هايی با مضامين قرآنی در فضاهای دانشگاهی، تنها سبب شور و هيجانی زودگذر در بين دانشجويان می‌شود، لذا بايد فضايی فراهم شود تا علاوه بر ايجاد شور، شعور قرآنی نيز در ميان اين قشر افزايش يابد.
وی يادآور شد: ترويج شعور قرآنی در بين مردم به مراتب مهم‌تر از ايجاد شور و هيجان است ‌چرا كه بسيار پايدارتر از شور قرآنی است و در سايه آن، رفتار، گفتار و منش قرآنی در افراد شكل می‌گيرد.
ياراحمدی با بيان اينكه بايد به سمتی حركت كنيم كه شعور قرآنی در تمام تصميم‌گيری‌ها، تفكرات و يا حتی محيط‌های فرهنگی به‌خصوص دانشگاه‌ها و مدارس نهادينه شود، افزود: متأسفانه امروزه استفاده از قرآن فقط در محيط‌هايی چون حوزه‌های علميه، مساجد، مجالس ختم، كانون‌های قرآن و جامعه قاريان تعريف شده است و اين نگاه بسته و محدود به قرآن به هيچ‌وجه در خور شأن آن كتاب آسمانی نيست.
وی تصريح كرد: بايد قرآن در تمام عرصه‌ها تعريف شود، به طوری كه جلوه آن در تمام بخش‌های زندگی فردی و اجتماعی افراد متجلی شود.
ياراحمدی با تأكيد بر اينكه قرآن نه‌ تنها در فضاهای دانشگاهی بلكه در تمام عرصه‌های جامعه مهجور است، اظهار كرد: اگر مسلمانان خود را ملزم به اجرای دستورات دينی و تأكيدات خداوند در قالب آموزه‌های قرآنی كنند، به طور قطع عمل به اين امور آنان را در برابر مشكلات مصون و بيمه می‌كند.
وی با بيان اينكه ظرفيت پذيرش آموزه‌های قرآنی را بايد در جامعه افزايش داد، اذعان كرد: قرآن كلام خداست لذا منطبق با فطرت انسان است و اين انطباق سبب گرايش بشر به سمت كلام وحی می‌شود اما بهره‌مندی از اين منبع، بسته به ظرفيت وجودی ما است.