اخبار مدیریت

ارائه راهکارهای توسعه کارآفرینی و توانمندسازی زنان

نشست علمی، تخصصی راهکارهای توسعه کارآفرینی و توانمندسازی زنان در مناطق 22گانه شهر تهران صبح امروز جمعه به همت دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با هدف آگاه سازی و اعتلای غنای فرهنگی شهروندان تهرانی برگزار شد.‏
نشست علمی تخصصی راهکارهای توسعه کارآفرینی در مناطق 22 گانه شهر تهران و تعیین شاخصهای توانمند سازی زنان و نیاز سنجی منطقه ای در زمینه توانمندسازی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با سخنرانی دکتر علی ملک پور عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و کیوان ضیایی محقق و پژوهشگر اجتماعی با هدف آگاه سازی و اعتلای غنای فرهنگی شهروندان تهرانی برگزار شد.‏
همچنین در این نشست موانع، ظرفیتها و راهکارهای توسعه کارآفرینی در مناطق 22گانه شهر تهران توسط مجریان این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
ملک پور مجری طرح راهکارهای توسعه کارآفرینی در تشریح اهداف و نتایج این طرح گفت: محله ها و مناطق 22گانه تهران دارای تنوع فرهنگی اجتماعی و اقتصادی فراوانی است از این رو در برنامه ریزی های شهری به ویژه امر کارآفرینی باید به تنوع این مسائل توجه شود.
در ادامه این جلسه کیوان ضیایی محقق و پژوهشگر به بررسی تعیین شاخصهای توانمند سازی زنان و نیاز سنجی منطقه ای در زمینه توانمندسازی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: در مطالعه ای که انجام شده 16 شاخص در زمینه های اجتماعی، فرهنگی واقتصادی انسانی و روانی مورد توجه قرار گرفته و نتایج طرح حاکی از آن است که توانمندی زنان یک ضرورت اجتماعی است ولی یک نگاه کلیشه ای و محدود کننده نسبت به فعالیتهای اجتماعی و توانمندسازی زنان همواره وجود دارد.‏
احمد شاهانی، مسئول برگزاری این نشست نیز تصریح کرد: تا کنون بیش از 30 نشست علمی تخصصی توسط دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری برگزار شده که 3 نشست از این تعداد به موضوع کارآفرینی اختصاص یافته و مابقی نشستها نیز به مسائل اجتماعی مرتبط در حوزه شهری، آسیب های اجتماعی، شهروندی و … پرداخته است.‏
وی خاطرنشان کرد: نشست بعدی دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی به موضوع ورزش و سلامت اختصاص دارد که در خانه سلامت خاقانی واقع در خیابان خاقانی برگزار می شود.‏

http://rssnews.ir/News-34848.html