اخبار مدیریت

مقام برتر ایران از نظر حجم تجارت خارجی

ایزدیان در کارگاه آموزشی کارشناسان اقتصادی اعزامی به سفارت خانه ها و نمایندگی های خارج از کشور به مزیت های صادراتی ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس رتبه بندی فائو ایران از نظر تنوع محصولات کشاورزی چهارمین کشور دنیا ست و در تولید 15 محصول کشاورزی جزو کشورهای اول تا دهم است به طوری که در تولید میوه های دانه دار رتبه اول و در تولید صیفی جات رتبه سوم جهان را دارد .
ایزدیان افزود: تراز تجاری ایران با احتساب نفت مثبت است اما بدون نفت منفی است .
وی با بیان اینکه 40 درصد واردات ما هم اکنون از محل صادرات غیر نفتی تامین می شود افزود: شاید تا 10 سال آینده بتوانیم کل واردات را از صادرات غیر نفتی تامین کنیم.
وی با بیان اینکه 80 درصد صادرات غیر نفتی به بازارهای 25 کشور پیرامونی است گفت: در حال از دست دادن بازارهای دور از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا هستیم که قطب های فنآوری محسوب می شوند .
ایزدیان گفت: همچنین باید برای کشورهای اسلامی در زمینه تولید محصولات حلال ، فعالتر شویم.
وی همچنین دستیابی به فنآوریهای پیشرفته ، حمایت از شرکت ها و بنگاه های کوچک تولیدی و عضویت در مجامع جهانی را برای افزایش صادرات ضروری دانست .

http://www.yjc.ir/news/NewsDesc.aspx?newsid=238264