اخبار مدیریت

كنفرانس سالانه انجمن آسيايي دانشگاه هاي باز آغاز به كار كرد

دكتر ضيايي رئيس دانشگاه پيام نور در مراسم برگزاري اين كنفرانس گفت: دانشگاه پيام نور به اثبات رسانده است كه با سرمايه گذاري كم و حمايت فراگير مردمي قادر است، نقش به سزايي در افزايش ظرفيت پذيرش و ارائه آموزش عالي در شهرهاي كوچك و نقاط دور افتاده داشته باشد به علاوه تمام افرادي كه به خاطر تعهدات شغلي امكان حضور در دانشگاه هاي كشور را ندارند و نيز مي توانند در دانشگاه پيام نور به تحصيل بپردازند.
وي افزود: اعضاي هيئت علمي دانشگاه در سال گذشته نود و دو مقاله در كنفرانس ها و همايشهاي بين المللي خارج از كشور ارائه نموده اند كه غالبا به صورت شفاهي بوده است.
ضيايي تصريح كرد: پيام اصلي ما تحصيل براي همه جا و همه وقت است كه با جذب اعضاي هيئت علمي و پرسنل بسيار مجرب در تحكيم و تثبيت علمي فرهنگي دانشگاه و توليد علم و فناوري به دستاوردهاي بزرگي دست يافته ايم كه در مدت حضور در كشور اسلامي خود شاهد اين تحول خواهيم بود.
رئيس كنفرانس انجمن آسيايي دانشگاه هاي باز اظهار داشت: اين كنفرانس فرصت مناسبي براي تبادل افكار، تجارب و يافته ها به منظور اجتناب از تكرار اشتباهات و توسعه بيش از پيش نظام آموزش باز و از راه دور است. در سال هاي اخير، دست اندركاران آموزش عالي كشورهاي مختلف به اين واقعيت انكار ناپذير پي برده اند كه در عصر انفجار علم و اطلاعات، بهره برداري از ويژگي هاي نظام آموزش از راه دور و آموزش جاري و اتحاد آنها براي تحقق اهداف آموزش عالي در جهان الزامي است.

وي از مهمترين محورهاي اين همايش به ارزيابي عملكرد اقتصادي و اجتماعي آموزش باز و از راه دور اشاره كرد و افزود: ارزيابي عملكرد تحصيلي آموزش باز و از راه دور، تاثير فناوري هاي نوين در اين نظام هاي آموزشي ارزيابي توسعه سازماني و عملي در آموزش باز و از راه دور از ديگر محورهاي اين همايش است.
در ادامه اين همايش دكتر دانشجو وزير علوم تحقيقات و فناوري در سخنان خود گفت: به بركت فناوري هاي نوين، مشكلات ناشي از بعد مسافت در آموزش و پژوهش مرتفع شده و سيستم هاي نوين آموزش از راه دور كه شيوه مرسوم دانشگاه هاي باز است به كمك انسان متمدن امروز آمده است و اعضاي انجمن بايد با بازنگري و روز آمد نمودن شيوه ها، دسترسي كمي و كيفي كاربران فناوري هاي نوين آموزش از راه دور را تسهيل نمايند.

وزير علوم تحقيقات و فناوري اظهار داشت: بسيار به جا است كه از تقارن افتتاح اين همايش با سيزده آبان كه روز مبارزه با استكبار جهاني است در ارزيابي نظام هاي آموزشي باز و از راه دور با نگاه انساين و ضد استكباري نيز بهره برداري مناسب صورت پذيرد در محورهاي مطروحه در نشست هاي همايش، عناويني متناسب با اين رويكرد ديده مي شود كه از جمله آن مي توان به تاثير نظام هاي آموزشي باز و از راه دور در توسعه فرهنگي اجتماعي مناطق محروم، نقش آموزش باز و از راه دور در توسعه پايدار اشاره كرد.

http://www.yjc.ir/News/NewsDesc.aspx?newsid=240296