اخبار مدیریت

نرخ بيکاري را تک رقمي مي‌کنيم

وزير کار و امور اجتماعي در خصوص راهکارهاي عملي وزارت کار و امور اجتماعي براي دستيابي به هدف برنامه پنجم توسعه در زمينه نرخ بيکاري 7 درصدي، گفت: مواردي مانند کاهش نرخ بيکاري به 7 درصد و به عبارتي تک رقمي شدن آن در پايان برنامه پنجم، از اهداف کلان کشور و جزو هدف گذاري ها است.
وي اظهار داشت: هر دستگاه و وزارتخانه موظف است در بخشهاي مرتبط با حيطه خود برنامه عملياتي تهيه و اجرا کند. قطعا تلاش مي شود تا اهداف برنامه از جمله نرخ بيکاري تک رقمي محقق شود ولي گاهي پيش مي آيد به دلايل مختلف هدف برنامه محقق نمي شود.
به گفته شيخ الاسلامي برخي از اهداف برنامه در شرايطي اجرا مي شود که نتايج از نقطه تعيين شده بالاتر مي رود و در مواردي نيز توفيقي حاصل نمي شود. همه نيروها و امکانات کشور در زمينه اهداف برنامه ها و همچنين چشم انداز بايد به خدمت گرفته شوند.
وزير جديد کار و امور اجتماعي اين موارد را در حالي مطرح کرد که هدف برنامه چهارم توسعه براي کاهش نرخ بيکاري به 8.4 درصد محقق نشده است. همچنين مرکز آمار ايران نرخ بيکاري در تابستان امسال را 11.3 درصد اعلام کرده است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 1.1 درصد افزايش نشان مي دهد.