اخبار مدیریت

ایجاد دوره دکتری فراگیر پیام نور در دستور کار قرار گرفت

رئیس دانشگاه پیام نور با تاکید بر انیکه برنامه حذف کامل دوره دکتری فراگیر روی میز ما جایگاهی ندارد گفت: پیگیر آن هستیم که بتوانیم دوره دکتری را در قالب فراگیر با حفظ کیفیت ارائه کنیم.
حسن زیاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دنبال راهی هستیم که طبق ضوابطی که برای دانشگاه پیام نور برقرار است بتوانیم دوره دکتری را در قالب فراگیر ارائه دهیم.
وی افزود: البته برای ما حفظ کیفیت و تربیت فارغ التحصیلانی با سطح علمی بالا و قابل قبول بسیار مهم بوده و در صورت حفظ چنین امری اقدام به ارائه دوره دکتری خواهیم کرد.
رئیس دانشگاه پیام نور گفت: امیدواریم که بتوانیم با حفظ کیفیت و رعایت مسائل قانونی مثل سایر دانشگاههای آموزش عالی کشور مقطع دکتری را در دوره فراگیر ارائه کنیم.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=982275