اخبار مدیریت

بخشنامه پيشگيري ازتخلفات پايان‌نامه‌اي به دانشگاهها ابلاغ شد

مدير كل دفترنظارت و ارزيابي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از صدور بخشنامه‌اي‌ در زمينه پيشگيري از تخلفات پايان نامه‌اي به دانشگاهها خبر داد و گفت: در اين زمينه به دانشگاه‌ها و اساتيد راهنما تذكر داده شده است كه توجه بيشتري داشته باشند، از سوي ديگر با اجراي اين بخشنامه علاوه بر جلوگيري از تخلفات دانشجويي در عرصه ارايه پايان‌نامه، جلوي سوء استفاده‌هاي احتمالي در  زمينه عدم رعايت اخلاق حرفه‌اي در قالب ارايه مقالات علمي و پايان‌نامه از سوي اساتيد و دانشجويان گرفته مي‌شود.
دكتر رضا عامري با بيان اينكه مركز اسناد و مدارك علمي ايران در حال به روز كردن بانك اطلاعاتي پايان‌نامه‌هاست، اظهاركرد: با اين اقدام مي‌توان به تمامي پايان‌نامه‌ها و عناوين و چكيده‌هاي آن دسترسي داشت، تا از اين طريق بتوان جلوي موازي كاري‌ها و سوء‌استفاده‌هاي احتمالي را گرفت.
وي در خصوص نحوه برخورد با تخلفات احتمالي اعضاي هيات علمي در اين رابطه و همچنين برخورد با تخلفات علمي همچون ارايه پاين‌نامه تكراري يا عدم تهيه پايان‌نامه توسط خود دانشجو، گفت: در اين زمينه دانشگاه‌ها موظفند اعضاي هيات علمي خود را هر ترم ارزيابي و نتايج آن را به دفتر هيات علمي وزارت علوم ابلاغ كنند و اگر موارد حادي در اين زمينه وجود داشت تذكرات لازم داده مي‌شود.
دكتر عامري با اشاره به سوء‌استفاده در زمينه رعايت نكردن اخلاق حرفه‌اي در قالب مقالات علمي و استفاده از پايان نامه ديگران، گفت: در اين زمينه نيز دست دانشگاه‌ها باز است و مي‌توانند با استفاده از ساختارهايي كه دارند با عضو هيات علمي يا دانشجوي مربوطه برخورد كنند، از جمله خود دانشگاه و يا هيات مميزي مي توانند مميزي كنند و در خصوص اصل بودن يا نبودن كار جلوي ارتقاي عضو هيات علمي را بگيرند و يا اينكه هيات‌هاي انتظامي و غيره نيز در دانشگاه‌ها مي‌توانند به اين موضوع رسيدگي كنند.
قائم مقام معاون آموزشي وزارت علوم در خاتمه با بيان اينكه در اين زمينه خلاء قانوني وجود ندارد، اظهار كرد: بايد توجه داشت كه موارد تخلف اعضاي هيات علمي در مقابل تعداد اعضاي هيات علمي تحت نظارت وزارت علوم بسيار اندك است.
وزيرعلوم:
با مسببان «خريدوفروش پايان‌نامه» برخورد قانوني مي‌شود
دكتر كامران دانشجو، وزيرعلوم، ‌تحقيقات و فناوري نيز چندي پيش درخصوص اقدامات و برنامه‌هاي وزارت علوم در زمينه پيشگيري از خريد و فروش پايان نامه‌ها، گفت: ‌وزارت علوم نسبت به بحث پايان نامه و خريد و فروش پايان نامه‌ها حساس است و حتما اين موارد را پيگيري مي‌كند. ضمن اينكه دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها را افرادي شرافتمند و بسيار منطقي و فرهيخته مي‌دانيم و به اين قائل نيستم كه دانشجويان ما اين كار را انجام مي‌دهند.
وزير علوم در اين رابطه تصريح كرد: موضوعي كه وجود دارد اين است كه نبايد اين موضوع را به همه دانشجويان و كل مجموعه دانشگاهي تعميم داد و موارد معدود بايد پيگيري شود تا با مسببين آن برخورد قانوني شود. در اين زمينه برنامه وزارت علوم پيگيري موضوع است تا بررسي شود كه اين مساله از كجا ريشه مي‌گيرد و چرا وجود دارد و پس از آن مي‌توانيم با آن برخورد كنيم.
اين در حاليست كه «خريد و فروش پايان‌نامه» و سوداگري در عرصه پروژ‌ه‌هاي علمي در حالي روز به روز وسعت و ابعاد جديدي به خود مي‌گيرد كه نخبگان علمي و دانشگاهي بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه پايان‌نامه و پروژه علاوه بر اينكه شالوده‌اي از سطح علمي دانشجو و دانشگاه است، نقش بسزايي نيز در افزايش توان علمي و گسترش مرزهاي دانش دارند، بنابراين با توجه به حضور بي محاباي اين پيمانكاران علمي در محيطهاي دانشگاهي، توجه بيش از پيش مسوولان دانشگاهي و وزارت علوم براي توقف اين فعاليتها يك ضرورت اجتناب ناپذير است.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1437103&Lang=P