اخبار مدیریت

پايان آبان، آخرين مهلت دانشگاه‌ها براي حمايت مالي از دانشجويان دكتري؛

مدير كل امور پژوهشي وزارت علوم ،‌ تحقيقات و فن‌آوري با تشريح روند اجراي طرح حمايت از دانشجويان دكتري از ارائه فهرست تنها 10 دانشگاه و مركز پژوهشي از بين 33 دانشگاه و مركز پژوهشي واجد شرايط براي استفاده از اين طرح خبرداد.
دكتر بختياري نژاد در خصوص سرنوشت طرح حمايت از دانشجويان دكتري، گفت: در تاريخ پنجم شهريور ماه سال جاري آيين‌نامه‌ طرح حمايت از دانشجويان دكتري در معاونت پژوهشي وزارت علوم ،‌ تحقيقات و فن‌آوري تهيه شد و به تصويب و امضاي وزير وقت رسيد كه دو روز پس از آن به تمامي دانشگاه‌ها ابلاغ شد.
وي ادامه داد: براي اجراي آن در تاريخ 25 شهريور ماه شيوه نامه اجرايي آن تدوين و در همان روز به تمامي دانشگاه‌ها ابلاغ شد و از دانشگاه‌ها خواسته شد كه فهرست دانشجويان دكتري واجد شرايط اين طرح را تا پايان مهر را اعلام كنند.
بختياري نژاد، تصريح كرد: متاسفانه تا به امروز از بين 33 دانشگاه دولتي و مراكز پژوهشي واجد شرايط اين طرح تنها تاكنون 10 دانشگاه و مركز پژوهشي دو هزار و 200 نفر دانشجوي دكتري واجد شرايط را معرفي كرده‌اند.
وي خاطر نشان كرد: بر اساس برنامه‌ريزي‌ انجام شده اين طرح براي 10 هزار دانشجوي دكتري تهيه شده است و با توجه به اين كه حداقل 13 هزار دانشجوي دكتري در كشور وجود دارد كه سه هزار دانشجوي آن بورسيه بوده و يا تمايلي به دريافت تسهيلات ندارند بنابراين 10 هزار دانشجو مي‌توانند از تسهيلات اين طرح استفاده كنند.
به گفته مدير كل امور پژوهشي وزارت علوم منابع مالي اين طرح از سوي وزارت علوم ،‌ تحقيقات و فن‌آوري و معاونت علمي تامين شده است ودانشگاه‌ها بايد تنها كمي از اين منابع را تقبل كنند.
وي توضيح داد: منابع اين طرح از طريق كمك 20 ميليارد توماني معاونت علمي و 9 ميليارد توماني وزارت علوم ،‌ تحقيقات و فن‌آوري تامين شده است و احتمالا دانشگاه‌ها حداكثر 4 ميليارد تومان بايد براي اجراي اين طرح سرمايه‌گذاري‌ كنند، بنابراين سهم هر دانشگاه بسيار ناچيز است و اجراي اين طرح مستلزم معرفي دانشجويان دكتري واجد شرايط مي‌باشد. منابع لازم از سوي معاونت علمي رياست جمهوري آماده بوده و تنها منتظر ارائه ليست دانشجويان دكتري واجد شرايط است.
بختياري نژاد، در ادامه اين گفت و گوبا ايسنا، بيان كرد: دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه صنعتي شريف ، دانشگاه اروميه، صنعتي سهند، علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، كاشان ، شيراز و بوعلي همدان، دانشگاه تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان وپژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي از جمله دانشگاه‌هاي هستند كه تا امروز فهرست دانشجويان واجد شرايط اين طرح را ارسال كرده‌اند، البته دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از اين تسهيلات بهره‌مند نخواهند شد و اين طرح تنها به دانشجويان دولتي تعلق دارد.
وي با اشاره به پايان مهلت ارسال اسامي دانشجويان دكتري در آخر مهر ماه، توضيح داد: با توجه به اين كه تاكنون 24 دانشگاه باقي مانده اسامي دانشجويان دكتري واجد شرايط اين طرح را ارسال نكرده‌اند ، مهلت اين طرح تا پايان آبان ماه تمديد شده است و اگر دانشگاه‌ها تا پايان اين مهلت اسامي خود را اعلام نكنند، از تسهيلات اين طرح نمي‌توانند استفاده كنند.
مدير كل امور پژوهشي وزارت علوم با بيان اينكه اين تسهيلات تنها براي 6 ماهه دوم سال 88 است، اضافه كرد: بر اساس برنامه‌ريزي‌ انجام شده به هر دانشجو در هر ماه 80 درصد حقوق يك مربي پايه يك معادل حدود 500 هزار تومان پرداخت مي‌شود. همچنين با توجه به گذشت دو ماه از شش ماهه سال معوقه اين تسهيلات نيز به دانشجويان واجد شرايط پرداخت خواهد شد.
وي اظهار اميدواري كرد كه چنانچه دانشگاه‌هاي باقي مانده اسامي دانشجويان دكتري را اعلام كنند، نهايتا تا پانزده آذر ماه پول به حساب دانشگاه‌ها واريز خواهد شد. 
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1439482&Lang=P