اخبار مدیریت

تفكر و تعقل در آموزش بايد جايگزين مدرك گرايي و نمره محوري شود

رييس دانشگاه تهران در نخستين جشنواره آموزش دانشگاه تهران با بيان اينكه آموزش ما بايد مبتني بر تاريخ، فرهنگ و ارزش‌هاي ما باشد، گفت: در آموزش بايد تفكر و تعقل را جايگزين مدرك گرايي و نمره محوري كنيم.
دكتر فرهاد رهبر ضمن ابراز خرسندي نسبت به پيشقدمي اين دانشگاه با عنوان نماد آموزش عالي كشور در برگزاري اين جشنواره، عنوان كرد: امروزه بيش از30 دانشگاه بزرگ كشور با الگوگيري از آيين نامه جشنواره آموزشي اين دانشگاه كه توسط وزارتين علوم و بهداشت اعلام شده بود قصد برگزاري اين جشنواره را دارند.
وي افزود: دانشگاه تهران هميشه در تمامي مسائل پيشتاز بوده است و اين بار هم ثابت كرده كه اين دانشگاه مادر كشور جزو بهترين‌ها در بين دانشگاه‌هاي دنيا و منطقه مي‌باشد.
رهبر با بيان اينكه تمام افرادي كه دراين دانشگاه مشغول فعاليت هستند جزو برگزيدگان و نخبگان جامعه علمي كشور محسوب مي‌شوند، اظهار كرد: ما امروز از بين آنها تعدادي را با توجه به محدوديت آيين نامه كه حدود 10 درصد اعلام شده بود انتخاب و تقدير مي‌كنيم.
وي تصريح كرد: دانشگاه تهران توانست با تلاش دانشگاهيان خود رتبه خوبي را در سال جاري و همچنين در سال گذشته كسب كند كه اين رتبه حاصل تلاش شما از بدو تاسيس اين دانشگاه تا به امروز است.
رييس دانشگاه تهران با اشاره به هفته بسيج عنوان كرد: بسيج در عرصه‌هاي مختلف علمي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي در دهه اول انقلاب خوش درخشيد.
وي ادامه داد: اين جشنواره بايد روحيه علمي را در دانشگاه تهران بالا ببرد و با بسيج و جهاد علمي حركتي بزرگ جهت دستيابي هرچه بيشتر به استقلال علمي كشور ايجاد كند.
وي با بيان اينكه اقتدار ملي حتما از اقتدار علمي مي‌گذرد، عنوان كرد: اين مسئله قطعا بايد از دانشگاه‌ها رقم بخورد و اين جشنواره‌ها بايد حركتي در اين سمت و سو باشد.
رهبر با بيان اينكه براي دستيابي به اقتدار علمي بايد آموزش از كيفيت بالايي برخوردار باشد افزود: همچنين اين آموزش بايد متناسب با نيازها باشد كه قاعدتا هرچه بهتر كردن كيفيت آموزش مي‌تواند در اين راه به ما كمك كند.
وي اظهار اميدواري كرد كه اين جشنواره‌ها بتواند بهانه‌اي باشد براي ايجاد رقابت علمي در بين دانشگاه‌ها تا از اين رقابت‌ها اقتدار ملي حاصل شود.
رييس دانشگاه تهران با بيان اينكه ابتدا استاد بايد نه تنها به دانشجو آموزش علمي بدهد بلكه بايد با رفتار خود، دين، اصول و ارزشهاي اسلامي را تعليم دهد، اظهار كرد: بنابراين بايد آموزش ما مبتني بر تاريخ، فرهنگ و ارزش‌هاي ما باشد و قاعدتا نيز همينطور است.
وي با بيان اينكه ما بايد در آموزش تفكر و تعقل را جايگزين مدرك گرايي و نمره محوري كنيم افزود: اگر انديشه جايگزين مدرك شود قاعدتا محصولات آموزشي ما متناسب با نيازهاي جامعه خواهد بود.
وي تصريح كرد: بنابراين در دانشگاه تهران بايد به تدريج به سمت يك نظام آموزشي مبتني بر تفكر، تعقل و انديشه كردن براي حل مسائل جامعه پيش برويم.
رييس دانشگاه تهران در خاتمه با اشاره به فرمايشات حضرت امام (ره) مبني بر اينكه دانشگاه مبدا همه تحولات است، عنوان كرد: اگر ما در كارخانه انسان سازي تزكيه و تهذيب را سرلوحه كار خود قرار دهيم مي‌توانيم تمامي مسائل سياسي، اجتماعي و غيره را متناسب با آنها دچار تحول كنيم.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1444600&Lang=P