مدیریت بیمه

تقلب و كلاهبرداری بزرگترين دشمن صنعت بيمه

نویسنده :فرانک سرن
مترجم :ابوالقاسم راه چمنی
كلاهبرداري از صنعت بيمه در قوانين بسياري از كشورهاي جهان جرم كيفري تلقي شده و در صورت اثبات، مرتكب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشي از كلاهبرداري، محكوم به جريمه مالي و حتي حبس ميشود. كلاهبرداري و تقلب در صنعت بيمه بسيار متنوع است و به صورت روزانه حتي بيش از آنچه كه ما فكرش را بكنيم در اطراف ما اتفاق مي افتد.
مثلاً كسي كه در يك تصادف كوچك ادعاي خسارت مالي و بدني زيادي ميكند يا كسي كه بر اثر حادثه اي در محل كار هيچگونه جراحت يا خسارتي به او وارد نشده ولي در پي اخذ خسارت و از كارافتادگي است كلاهبردار و متقلب به شمار مي آيد؛ كارشناسان موارد تقلب و كلاهبرداري را چنين دسته بندي كرده اند: تقلب و كلاهبرداري در بيمه هاي اتومبيل، تقلب و كلاهبرداري در بيمه هاي كارگران، تقلب و كلاهبرداري در بيمه هاي كارفرمايان، تقلب و كلاهبرداري در بيمه هاي منازل، تقلب و كلاهبرداري در بيمه هاي درماني، بارزترين نمونه، ايجاد تصادف هاي ساختگي براي دريافت خسارتهاي مالي و درماني است. اجراي اين تصادف هاي عمدي را معمولاً افراد خلافكار در مقابل دريافت پول برعهده ميگيرند. ديگر نمونه ها چنين اند: ارائه اطلاعات نادرست درباره ميزان استفاده از خودرو هنگام بيمه آن؛ اعلام خلاف واقع خسارات بدني به شركت بيمه هنگام تصادف از طريق تلفن؛ اعلام خلاف واقع به شركت بيمه درباره دزديده شدن اتومبيل؛ اعلام خلاف واقع به شركت بيمه درباره صدمه ديدن اتومبيل و اينكه در تصادف راننده مقصر فرار كرده است؛ اعلام وارد شدن صدمات بدني به كساني كه هنگام تصادف داخل اتومبيل نبوده اند.
نمونه هاي تقلب و كلاهبرداري در بيمه هاي جبران خسارت كارگران: در اينجا سه نمونه بارز وجود دارد: نخست كارگراني كه به عمد جراحت و حادثه ايجاد ميكنند تا به ازاي روزهايي كه در محل كار حاضر نميشوند از شركت بيمه خسارت دريافت كنند. نمونه دوم اغراق در صدمات وارده در حوادث ناشي از كار است تا بتوانند روزهايي بيشتري در محل كار خود حاضر نشوند.
نمونه سوم حوادثي است كه خارج از محل كار به وقوع پيوسته ولي براي دريافت خسارت به شركت بيمه اعلام ميشود حادثه در محل كار رخ داده است.
نمونه هايي تقلب و كلاهبرداري كارفرمايان هنگام پرداخت حق بيمه چنين است: كارفرما براي اينكه حق بيمه كمتري پرداخت كند، حقوق پرداختي به كارگران را كمتر از مقدار واقعي گزارش ميكند.
كارفرما براي اينكه حق بيمه كارگران را پرداخت نكند به شركت بيمه اعلام ميكند آنها پيمانكاران مستقلي هستند. كارفرما عنوان شغلي كارگران را جزو گروه هايي اعلام ميكند كه حق بيمه كمتري به آنها تعلق ميگيرد.
نهايتاً اينكه كارفرما كارگران را بيمه نميكند.
نمونه هاي تقلب و كلاهبرداري در بيمه هاي منازل: طراحي سرقتهاي ساختگي و غير واقعي منازل
ارائه اطلاعات نادرس درباره خسارات وارده به منازل مانند زمان وقوع خسارت يا مكان آن
وارد كردن زيانهاي عمدي به منازل براي دريافت خسارت
طرح مجدد دعوي براي دريافت خسارت زيان هايي كه قبلاً وجه آن دريافت شده است
نمونه هاي كلاهبرداري در بيمه هاي درماني: پزشكان و كادر درماني براي شركتهاي بيمه صورتحسابهايي ميكنند كه در آن بهاي خدمات درماني ارائه شده به بيمه شده بيش از مقالات واقعي ذكر شده است.
ارائه خدمات درماني و پاراكلينيكي مانند جراحي، آزمايشها، تصويربرداريهاي پزشكي غيرضروري به بيمه شده با هدف دريافت پول بيشتر از شركتهاي بيمه.
صدور صورتحساب براي خدماتي كه به بيمه شده ارائه نشده است.
– منبع :ماهنامه Insurance Networking

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *