اخبار مدیریت

روزانه 66 ميليون ليتر بنزين در كشور مصرف مي شود

مدير سوخت و انرژي ستاد مديريت حمل و نقل گفت: مصرف بنزين به صورت روزانه 66 ميليون ليتر بوده و مصرف سي ان جي نيز روزانه 10 ميليون متر مكعب است.

امير رضا رجبي مدير سوخت وانرژي ستاد مديريت حمل ونقل عمومي در جمع خبرنگاران گفت: اكنون سرانه مصرف بنزين پايين آمده است به گونه اي كه در سال 86 به طور وروزانه 1.1 ليتر بنزين به ازاي هر نفر مصرف مي رسيد اما اكنون اين ميزان به 0.89 رسيده است.
وي با اشاره به كيفيت گازوئيل اظهار داشت: كيفيت گازوئيل نسبت به گذشته بهتر شده است و مشكلي از اين بابت وجود ندارد. اگر شاهديم كيفيت گازوئيل توليد داخل پايين است به اين دليل است كه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي گازوئيل توليد داخل را با گازوئيل وارداتي تركيب كرده تا با كيفيت بهتري عرضه مي كند.
وي با اشاره به كارت سامانه هوشمند سوخت گفت: متوسط مصرف كل نفت گاز در سال گذشته افزايش يافته است،اما شاهد هستيم كه با كارت هوشمند سوخت مصرف اين فرآورده در زمينه حمل و نقل كاهش داشته است.
رجبي با اشاره به پرداخت وجه به صورت الكترونيكي نيز تصريح كرد: هم اكنون در 260 جايگاه امكان يرداخت الكترونيكي سوخت به وجود آمده است و در تهران نيز بيش از 40 درصد از جايگاه ها به اين سامانه مجهز شده اند.
وي در پايان اظهارداشت: مصرف روزانه بنزين در حدود 66 ميليون ليتر بوده است و 10 ميليون متر مكعب سي ان جي به صورت روزانه مصرف شده است.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8809090783