منابع کنکور مدیریت

نمونه سؤالات آزمون دكتراي مديريت

نمونه سوالات آزمونهای دکترای مدیریت دانشگاههای مختلف
نمونه سوالات در مجموع شامل سوالات سالهای مختلف دانشگاههای آزاد اسلامی، تهران، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، پردیس قم و شهید بهشتی می باشد که تعداد سوالات دانشگاه آزاد و سایر دانشگاهها به تفکیک مشخص شده است.
برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شده و سپس به صفحه شخصی رفته و با انتخاب گزینه افزایش اعتبار نسبت به افزایش اعتبار خود از طریق واریز وجه به حسابهای سایت اقدام نموده و بعد از شارژ حساب خود فایل را دانلود کنید.
توجه نمایید سوالات بدون جواب می باشد
رفتار سازمانی و منابع انسانی – 185 سوال (150 آزاد – 35 دولتی) -3700 تومان
روش تحقیق – 133 سوال (100 آزاد – 33 دولتی) – 2700 تومان
تئوریهای مدیریت – 116 سوال (64 آزاد- 52 دولتی) – 2300 تومان
مدیریت استراتژیک (سیاست های بازرگانی – سیاستگذاری بازرگانی) – 84 سوال (76 آزاد – 8 دولتی) – 1700 تومان
تئوریهای مدیریت دولتی – 52 سوال (38 آزاد- 14 دولتی) – 1000 تومان
تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی – 48 سوال (38 آزاد-10 دولتی)– 1000 تومان
مدیریت مالی دولتی (مالیه عمومی) – 47 سوال (47 آزاد) – 900 تومان
مدیریت تطبیقی – 43 سوال (38 آزاد -5 دولتی) – 900 تومان
مدیریت بازاریابی – 39 سوال (34 آزاد -5 دولتی) – 800 تومان
مدیریت تولید و عملیات – 32 سوال (26 آزاد – 6 دولتی) – 800 تومان
حسابداری و مالی رشته مدیریت بازرگانی – 20 سوال (20 آزاد) – 400 تومان
مدیریت سیستم ها – 19 سوال (19 آزاد) – 400 تومان
سیاست تولیدی در صنایع – 17 سوال (17 آزاد)– 400 تومان
آمار – 10 سوال (10 دولتی) – 300 تومان
اقتصاد – 7 سوال (7 دولتی) – 300 تومان

http://www.modir.ir/Articles/1173.aspx