اخبار مدیریت

پويايي و پايايي دو شرط پيشرو بودن سازمان‌هاست

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تبریز گفت: شرط لازم برای پیشرو بودن هر سازمانی پایایی و شرط کافی برای آن پویایی ست.
دکتر ناصر فقهی فرهمند در هشتمین همایش مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به رویکرد استراتژیک اجتماعی سازمانها اشاره کرد و افزود: جهت برقراری رابطه سازمان با محیط سازمانی‌اش و تحقق اهداف مناسب و متناسب آن با شرایط حاکم بر محیط، به فراهم شدن تعادلی با ثبات بین آن دو نیاز است و یک پایایی استوار و هماهنگ با محیط باید به وجود آید.
وی اظهار داشت: در این راستا با ایجاد نگرش در سازمان‌ها به عنوان یک سیستم اجتماعی، مدیران مربوطه می‌توانند سازمان را در رابطه با همسازی و پاسخگویی مداوم با محیط بیرونی، کارآمدتر کنند و لازمه دستیابی به چنین کارآمدی، شناخت دقیق ویژگیهای هر سیستم اجتماعی است.
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز نیز در همایش مزبور بر ضرورت مدیریت هزینه و استراتژی‌های کاهش هزینه تاکید کرد.
دکتر مجید باقرزاده بهبود مستمر فرآیندها، مدیریت موجودی‌ها، صرفه جویی در مقیاس بزرگ، کاهش ضایعات و آموزش کارکنان را از جمله استراتژیهای کاهش هزینه برشمرد.
وی همچنین با بیان اینکه هزینه‌ها در سازمان‌ها محدود به فعالیتها و فرآیندهای داخلی سازمان نمی‌شود، تاکید کرد: همه فعالیتها و فرآیندها از جمله منابع تأمین خدمات پس از فروش سازمان را شامل می‌شود.
هشتمین همایش علمی مدیریت با رویکرد استراتژیک اجتماعی سازمانهای امروزی به همت انجمن مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز برگزار شد.
http://www.modir.ir/News/1405.aspx