مدیریت گروه ها

گروه‌ها و نهادها

احدوت ها عفوداه ( حزب کارگران سوسیالیست صهیونیسم ) :
در سال 1919 تاسیس شده و از حزب رقیبش \” هاپوایل هاتزایر \” ( کارگر جوان ) تندروتر است . در سال 1930 هر دو حزب متحد شده و \” حزب کارگر \” ( ماپای ) را تشکیل دادند . و در سال 1944 گروهی که تندرو بودند از ماپای ( حزب کارگر اسرائیل ) جدا شده و مجدداً حزب احدوت ها عفوداه ( جدید ) را تشکیل دادند . این حزب جدید در سال 1948 با حزب \” هاشومیر هاتزایر \” ( ناظر جوان ) متحد شده و حزب ماپام ( حزب کارگران موحد ) را تشکیل دادند . ولی در سال 1954 مجدداً از آن جدا شد و حزب دیگری را تشکیل داد . در سال 1965 با ماپای متحد شده و در سال 1969 \” حزب کارگر اسرائیل \” ( معراخ ) را تشکیل دادند .

برت شالوم :
گروه کوچکی از فرهنگیان یهودی فلسطین در اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 که خواستار حل مسالمت آمیز درگیری اعراب با یهودیان بوده و طرفدار دولتی با دو قومیت در فلسطین بودند .

بیلو :
گروهی از یهودیان روسی که به فلسطین مهاجرت کرده اند ، پس از تعرض به یهودیان روسیه در سال 1881 شکل گرفت ، و اولین گروه مهاجرین در سال 1882 به فلسطین اعزام شدند .
اریتز اسرائیل ( سرزمین اسرائیل ) : اسم سنتی و قدیمی صهیونیسم در مورد سرزمین فلسطین است .
گوش ایمونیم ( جمعیت ایمان ) : سازمانی راست گرا که هدف آن اسکان یهودیان و تشویق سکونت در اراضی اشغالی اسرائیل در سال 1967 می باشد ، تا بدین وسیله طرح \” اسرائیل بزرگ تحقق یابد .

هاگانا ( دفاع ) :
سازمان یهودی و نظامی است که در فلسطین به هنگام حکومت وابسته به انگلیس بوجود آمد در سال 1920 تاسیس گردید و دارای ارتباط نزدیک و محکم با \” جنبش کارگران یهودی \” بود . دارای هزاران نفر عضو بود و بازوی اصلی یهود در فلسطین ( یوشاو ) تا قبل از سال 1948 محسوب می شد . پس از جنگ جهانی دوم به یک ارتش واقعی تبدیل شد و به منظور اشغال فلسطین با توسل به زور علیه اعراب وارد جنگ شد . پس از اعلام تشکیل کشور اسرائیل در سال 1948 ، تبدیل به \” ارتش دفاعی اسرائیل\” شد .

هاپوایل هاتزایر ( کارگر جوان ) :
حزب سوسیالیست صهیونیستی که مهاجران اولیه فلسطین در مرحله دوم مهاجرت در سال 1905 آن را تاسیس کردند . این گروه از طریق حزب \” احدوت ها عفوداه \” در سال 1930 در حزب کارگر ( ماپای ) ادغام شد .

هاشومیر هاتزایر ( ناظر جوان ) :
جنبش سوسیالیست – صهیونیستی جوانان یهود که برای مهاجرت به فلسطین تلاش می کردند و در سال 1916 در اروپا تاسیس شد . در سرزمین فلسطین جنبش کیبوتس \” ارتزی \” و حزب \” ماپام \” را تاسیس کرد .

حیروت ( آزادی ) :
حزب سیاسی که در سال 1948 فعالان جنبش \” ایرگون زیوای لیومی \” و حزب بنیادگر و تجدید نظر طلب آن را تاسیس کردند . این حزب در خلال سال های 1955 تا 1977 ، تنها حزب اصلی محالف در اسرائیل بود . حزب در انتخابات عمومی در سال 1977 پیروز شد و تا سال 1992 یعنی تا زمانی که مجدداً حزب کارگر در انتخابات پیروز گردید ، در مصدر حکومت باقی ماند . حیروت در خلال سال های 1977 تا 1992 در چهارچوب خط مشی های یک جریان لیبرالیستی راستگرا ، که تا سال 1973 به نام گاحال نامیده می شد و پس از آن لیکود نام گرفت ؛ حکومت کرد .

هیستادروث ( اتحادیه کارگران اسرائیل ) :
اکثریت سندیکاها و اتحادیه های اسرائیل و بسیاری از شرکت های اقتصادی ، تعاونی و صندوق بیماران ( کوبان حولیم ) که مدت خدمات درمانی اغلب اسرائیلی ها را انجام می دهد ، در بر می گیرد . هیستادروث از زمان تشکیل دولت اسرائیل تاکنون منبع قدرت اصلی سیاسی و اجتماعی حزب کارگر را تشکیل می دهد ، و عملاً بر آن مسلط است . روند مذکور حتی انتخابات اخیر هیستادروث را نیز شامل می شود که علیرغم این که \” حییم رامون \” از حزب کارگر انشعاب کرد ، ولی به پیروزی رسید .

هوویگیه صیون ( دوستداران صهیون ) :
گروه موسس جنبش های صهیونیستی در اروپای شرقی است . به هدف تشویق به مهاجرت به سرزمین فلسطین تاسیس شد و پشت مهاجرت اولیه یهودیان در سال 1882 قرار داشت .

ایتسل ایرگون زیواری لیومی ( سازمان ملی نظامی ) :
جنبش مخفی است که در سال 1937 با انشعاب از هاگانا بوجود آمد . اقدامات بنیادگرایانه در پیش گرفت و روشی تندتر از هاگانا اتخاذ مرد . قبل از سال 1948 و بعد از آن ، مسئول اغلب کشتارها و درگیری ها علیه فلسطینی ها بود . ضمناً عملیات خونین بسیاری را علیه حاکمان انگلیسی ( سرزمین فلسطین ) به انجام رساند.

کیبوتس ( شهرک های گروهی ) :
عبارت از شهرک یا روستای نسبتا ً بزرگ مسکونی که بر روی هر یهودی باز است و از طریق فعالیت های کشاورزی و صنعت اداره می شود . شهرک های اولیه ، پس از مهاجرت یهودیان در دوره سوم ، پس از جنگ جهانی اول تاسیس شدند .

کیفتزاه ( شهرک کوچکتر از کیبوتس ) :
این گونه مراکز معمولًا فقط به کار کشاورزی اتکا داشتند و از گروه های کوچکی از مهاجرین جوان تشکیل شده بود . ولی بعداً با گسترش مهاجرت یهودیان از بین رفت.

لیحی ( جنگجویان آزادی اسرائیل ) ( یا اشترن ) :
به آن ها گروه \” اشترن \” اطلاق می شود ، و گروهی مخفی و تروریستی است که در سال 1940 پیرو انشعاب از گروه \” ایتسل \” بوجود آمد . این گروه ، در بین گروه های صهیونیستی خیلی تندرو و افراطی تر از دیگر گروه ها به شمار می آید . و در طرح و اجرای بسیاری از عملیات وکشتارهای خونین علیه اعراب مشهور هستند .

ماپای :
مخفف اسم ( میولیجیت پوالیاایتزیسرائیل ) ( حزب کارگران اسرائیل ) . حزب سوسیالیست – صهیونیستی است که با ادغام دو حزب \” احدوت ها عفوداه \” و \” هاپوایل هاتزایر \” در سال 1930 تاسیس شد و از دهه 30 تا سال 1977 به عنوان حزب حاکم مطرح بود . در سال 1977 حزب مخالف دولت شد و در سال 1992 به حکومت رسید . در سال 1969 اسم آن به \” حزب کارگر \” تبدیل شد .

ماپام :
مخفف اسم \” میولیجیت پوالیم میهیدیت \” ( حزب کارگران موحد ) است . حزبی صهیونیستی ، سوسیالیستی و رادیکال است که در سال 1948 با ادغام دو حزب \” هاشومیرهاتزایر \” و \” احدوت ها عفوداه \” تشکیل شد و در سال 1954 از یکدیگر جدا شدند .

پالماخ ( برگزیدگان گروه هاگانا ) :
در سال 1941 با استفاده از نیروهای تمام وقت \” هاگانا \” که یک سره به خدمت نظامی و کار در شهرک های یهودی نشین می پرداختند ، تاسیس شد . این گروه را \” اسحاق ساویه \” و \” ایگال آلون \” رهبری می کردند .

رافی گرایان :
مخفف نام \” ریشمات یوالیا یسرائیل \” ( لایحه کارگران اسرائیل ) . در سال 1965 با انشعاب از ماپای به رهبری دیوید بن گوریون تاسیس شد .

اصلاح گرایان :
جنبش صهیونیستی افراطی که در سال 1925 توسط \” ولادیمیر ژابوتنسکی \” تاسیس و رهبری شد . این جنبش ، نیروی معارض اصلی با رهبری \” حییم وایزمان \” و سیاست های سازمان جهانی صهیونیسم بود . آنها در سال 1935 از سازمان جهانی صهیونیسم جدا شدند و \” سازمان صهیونیسم جدید \” را تشکیل دادند . که در سال 1946 به سازمان جهانی صهیونیسم پیوست ، و حزب حیروت نیز از جنبش صهیونیستی اصلاح گرایان جدا شد .

فعادلیئومی ( مجلس ملی ) :
بازوی اجرایی گروه نخبگان یهود در فلسطین و قبل ار بوجود آمدن دولت اسرائیل که از دهه 20 تا سال 198 فعال بود .
http://www.rahpouyan.com/article/showart.asp?sid=291&aid=282

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *