مدیریت رسانه و ارتباطات

اساس ازدواج‌های اينترنتی مغاير مؤلفه‌های قرآنی است

گروه فعاليت‌های قرآنی: شالوده و پايه ازدواج‌های اينترنتی و مجازی مغاير و متناقض با تأكيدات قرآن و آموزه‌های اسلامی نسبت به اين سنت مقدس است.

«مهدی ياراحمدی خراسانی»، مدرس دانشگاه پيام نور مشهد در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه خراسان رضوی، با بيان اين مطلب و با طرح اين سؤال كه آيا می‌شود آينده زندگی خود را براساس دنيای مجازی پايه‌ريزی كرد، گفت: دنيای مجازی به هيچ وجه نمی‌تواند ابزار خوبی برای پيدا كردن شريك زندگی افراد باشد، اما با توجه به رشد فن‌آوری‌های ارتباطی، می‌تواند برای تكميل برخی از اطلاعات و حتی بحث‌های مشاوره‌ای مفيد واقع شود.
وی با بيان اينكه سنت ازدواج از ديدگاه اسلام فرآيند تكاملی است، افزود: متأسفانه در شرايط امروزی ديدگاه رايج درباره ازدواج، يك نگاه منفعت‌طلبانه است، اين در حالی است كه آموزه‌های قرآنی و دينی موافق اين ديدگاه نيستند و سنت ازدواج را برای بشر فرآيندی تكاملی تعريف می‌كنند.
وی با بيان اينكه در خانواده‌ها تأكيد بر دو بعد مادی و معنوی ازدواج است و تنها تفاوت موجود در ميزان توجه به اين دو بعد است، تصريح كرد: ثروت، جايگاه اجتماعی، تحصيلات، فرهنگ، اعتقادات، شعور اجتماعی و پايبندی به ارزش‌های اخلاقی و اسلامی، وجوه مشتركی درباره ازدواج هستند كه ميزان توجه به اين معيار‌ها در خانواده‌ها متفاوت است.
ياراحمدی خراسانی با تأكيد بر اينكه متأسفانه اكثر ازدواج‌های رايج امروزی از آنچه كه مورد تأكيد اسلام است، فاصله زيادی گرفته است، تصريح كرد: آنچه كه از مفهوم ازدواج در اذهان عمومی رايج شده است، منفعت بردن طرفين از يكديگر در ابعاد مختلف اجتماعی است، در صورتی‌‌كه آموزه‌های اسلامی در امر ازدواج بر روی ارزش‌های اخلاقی و اعتقادی طرفين تأكيد دارد.
مدرس دانشگاه پيام نور مشهد اظهار كرد: در واقع لازم نيست كه جوان در ابتدای مسير زندگی مشترك خود تمام ويژگی‌های زندگی ايده‌آل را داشته باشد، بلكه مهم اين‌ است كه استعداد فراهم كردن اين امكانات را در خود ببيند و با اين انگيزه، در مسير رشد و شكوفايی، تلاش حداكثری كند، چراكه در احاديث و روايات، پاداش تلاش برای تأمين معاش خانواده هم‌رديف جهاد فی سبيل‌الله ذكر شده است.
وی بالا رفتن سن ازدواج را يكی از مهم‌ترين آسيب‌های اجتماعی عنوان و تصريح كرد: آنچه كه امروزه در جامعه ما درباره امر ازدواج رخ می‌دهد، با واقعيت فرهنگ اصيل ازدواج‌های اسلامی متناقض است، چراكه متأسفانه برخی خانواده‌ها شرايطی را برای ازدواج جوانان تعيين می‌كنند كه نه تنها سبب تسهيل اين امر نمی‌شود، بلكه باعث بالا رفتن سن ازدواج و دور شدن آنان از اين امر مقدس می‌شود.
ياراحمدی خراسانی با تأكيد بر اينكه خانواده، مقدس‌ترين نهاد اجتماعی است و جوانان بايد قداست اين نهاد را درك كنند، ادامه داد: متأسفانه امروزه در نگاه جوانان، قداست واقعی ازدواج و درك مفهوم بنيان خانواده از بين رفته است، چراكه آنان قبل از آنكه بدانند طرف مقابل خود تا چه ميزان از ارزش‌های دينی و اخلاقی بهره برده و به آن پايبند است و يا اينكه چه استعداد‌های بالقوه رفتاری و كرداری دارد، به دنبال منفعت بردن از يكديگر و كسب وجهه اجتماعی هستند.
مدرس دانشگاه امام رضا(ع) مشهد با اشاره به نقش خانواده در تبيين مفهوم ازدواج برای جوانان تأكيد كرد: به‌طور كلی ديدگاه جوانان به امر ازدواج تسهيل‌گرايانه است، اما با توجه به اينكه خانواده‌ها نتوانسته‌اند مصاديق و شاخصه‌های اصلی اين مهم را برای جوانان تبيين و تشريح كنند، يكسری از مشكلات حاشيه‌ای در قالب عرف جامعه وارد متن فرهنگ اصيل ازدواج شده است كه اين سنت مقدس را با مشكلات عمده‌ای از جمله درخواست مهريه‌های سنگين مواجه كرده است.
وی بروز برخی مشكلات رفتاری و هنجارهای غيراخلاقی در جامعه را يكی از مهم‌ترين عوامل سخت گرفتن ازدواج عنوان و تصريح كرد: در واقع ازدواج مسير پذيرفته شده برای ارضای يكسری از نياز‌های عاطفی و غريزی افراد است كه با ورود برخی مشكلات عرف شده، اين مسير بسته شده است، لذا خانواده‌ها مؤظف هستند كه بازنگری دقيقی نسبت به اين امر داشته باشند و مصاديق و شاخصه‌های ازدواج پايدار و سالم را برای جوانان تعريف و تبيين كرده و آنان را در اين راه همياری كنند.
اين مدرس دانشگاه با تأكيد بر اينكه متأسفانه جامعه ما بعد از انقلاب اسلامی از برخی ارزش‌های اجتماعی مثل ساده‌زيستی فاصله گرفته است، گفت: برخی از خانواده‌ها گرفتار سه نوع هنجار غيراجتماعی تشريفات، توقعات و تعارفات غيرمعمول شده‌اند كه اگر اين سه موضوع در جامعه ما اصلاح شود، به‌طور قطع بسياری از مراودات اجتماعی ما از جمله تشكيل خانواده تسهيل و آسان خواهد شد.
ياراحمدی‌خراسانی با بيان اينكه در امر ازدواج نبايد گرفتار تساهل و تسامح مفرط شويم، اظهار كرد: بايد نسبت به ويژگی‌های اخلاقی و رفتاری طرف مقابل خود در امر ازدواج دقت و تحقيق كافی و لازم را داشته باشيم و در اين راستا نبايد به دنبال برشمردن عيوب و نواقص ظاهری، رفتاری و اجتماعی و … طرفمان باشيم، چراكه هيچ‌كس به جز ائمه اطهار(ع) معصوم و بی‌نقص نيست.
وی هم كفو بودن طرفين در امر ازدواج را مهم‌ترين معيار اين سنت عنوان كرد و افزود: افراد بايد در پيدا كردن شريك زندگی به دنبال كسی باشند كه سبب تعالی عقل و دين آن‌ها شود و در واقع هم‌كفو، هم باشند و تمام ويژگی‌های اخلاقی، رفتاری، ظاهری و اجتماعی آن‌ها مورد قبول يكديگر باشد.
مدرس دانشگاه پيام نور مشهد ادامه داد: متأسفانه در شرايط امروزی ديدگاه جوانان به امر ازدواج عميق و دورانديشانه نيست، چراكه آنان تعريف درستی از اين سنت مقدس ندارند.
ياراحمدی‌خراسانی با تأكيد بر اينكه ازدواج مهم‌ترين تصميم زندگی فرد است و ضمانت و عيار اين تصميم با مشاوره‌های قبل از ازدواج افزايش می‌يابد، اظهار كرد: ازدواج مهم‌ترين زمينه اصلاح اجتماع است، لذا اصلاح امور اجتماعی مستلزم ترويج فرهنگ اصيل ازدواج مبتنی بر مؤلفه‌های اسلامی است كه بايد بيش از پيش مورد توجه خانواده‌ها به‌ويژه جوانان قرار گيرد.