اخبار مدیریت

استانداردهای تهیه پایان نامه های دانشجویی تدوین شد

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین استانداردهای مشخص برای تهیه پایان نامه های دانشجویی خبر داد.
فیروز بختیاری نژاد افزود: استانداردی برای تدوین پایان نامه ها با این هدف که هر پایان نامه باید شامل چه بخش هایی باشد، تدوین شده است.
وی افزود: بر این اساس هر پایان نامه دانشجویی باید دارای شناسنامه کامل باشد خلاصه آن در انتهای پایان نامه به زبان لاتین درج شده باشد و مورد تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه باشد.
مدیرکل پژوهشی وزارت علوم گفت: از این رو نحوه تدوین پایان نامه در تمامی دانشگاهها هماهنگ و یکسان سازی می شود و معیارهای مشخصی برای آن در نظر گرفته می شود.
وی اظهار داشت: طبق آئین نامه دانشگاهها موظف شده اند حداکثر 15 روز پس از تسویه حساب دانشجو یک نسخه نرم افزاری و سخت افزاری از پایان نامه دانشجو را در اختیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات قرار دهند از این رو دسترسی به کل پایان نامه ها برای دانشجویان ضابطه مند شده است.

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=997984