اخبار مدیریت

دانش‌آموختگان دانشگاهي توانايي ايجاد كسب وكارندارند

رييس دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران گفت: در شرايط كنوني دانش آموختگان دانشگاهي توانايي ايجاد كسب و كار و كارآفريني را ندارند.
دكتر مصطفي رضوي در حاشيه همايش ملي توسعه كارآفريني با رويكرد منطقه‌اي در دانشگاه سيستان و بلوچستان اظهار داشت: توليدات و خروجي علم و دانش بايد در اختيار توسعه اشتغالزايي و كارآفريني باشد.
وي با بيان اينكه مساله كارآفريني از سال81 در برنامه دانشگاههاي سراسر كشور قرار گرفته و بايد شرايط را بگونه‌اي رقم زد تا كارآفريني در دانشگاهها تبلور يابد، ادامه داد: اگر بخواهيم به مساله كارآفريني بپردازيم بايد به نقش آن در تحول آموزش عالي و رسالت در دانشگاهها توجه ويژه‌اي داشته باشيم.
وي با تقسيم‌بندي دانشگاههاي كشور بين نسلهاي اول تا سوم، بيان كرد: در نسل اول، دانشگاههاي كشور آموزش محور و بعد پژوهش محور شدند كه در اين راستا در نسل سوم بايد در راستاي كارآفريني و رويكرد اشتغالزايي حركت كنند.
وي با بيان اينكه برنامه‌هاي راهبردي آموزش عالي بايد در راستاي كارآفريني باشد، گفت: مسوولان دانشگاهي بايد براي كاربردي كردن فرهنگ كارآفريني در محيط دانشگاهها تلاش بيشتري داشته باشند.
رييس دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران بيان كرد: بايد براي رفع معضل بيكاري از روند كنوني جهاني در زمينه كارآفريني نمونه برداري شود تا بتوان بهترين بهره‌برداري را از سياستهاي اقتصادي در راه اشتغالزايي ببريم.
وي با بيان اينكه دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران نخستين دانشكده كارآفريني در ايران است، ادامه داد: با توجه به سند چشم انداز 20 ساله كه در آن بر فعاليتهاي دانش بنيان تاكيد شده و همچنين به منظور تامين نيازهاي تخصصي برنامه چهارم توسعه كشور، آموزش كارآفريني مورد توجه دانشگاه تهران قرار گرفت.
رضوي با بيان اينكه اكنون 600 دانشجوي مجازي كارشناسي ارشد در دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران مشغول به تحصيل هستند، افزود: دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران آماده است تا به دانشگاه سيستان و بلوچستان در راه ايجاد دانشكده كارآفريني كمك كند و تجربيات خود را انتقال دهد.
دكتر رضا كماليان دبير اجرايي نخستين همايش ملي توسعه كارآفريني نيز اظهار داشت: استفاده از فرصت‌هاي برابر اقتصادي، اجتماعي، بهره‌مندي از امكانات آموزشي و بهداشتي يكسان، گسترش عدالت و امنيت از جمله خواسته‌هاي بر حق جوامع امروزي است.
وي افزود: از آنجا كه هدف توسعه تبديل شرايط نامطلوب به مطلوب محسوب مي‌شود، موفقيت برنامه‌هاي توسعه به واسطه ماهيت چند بعدي مستلزم ايجاد شرايط خاص است.
وي با بيان اينكه در اين راستا حضور كارآفرينان و نقش آنان در به حركت در آوردن موتور توسعه از اهميت ويژه‌اي در جامعه برخودار است، بيان كرد: در چنين شرايطي دانش سرريز دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي، تجاري كردن دانش براي كارآفرينان و سازمانهاي كارآفرين در كنار ساير عوامل توليد يك مولد محسوب مي‌شود.
دبير اجرايي نخستين همايش ملي توسعه كارآفريني تاكيد كرد: دانشگاه سيستان و بلوچستان در اين راستا احساس نياز كرد و از دي ماه پارسال مقدمه‌هاي برگزاري اين همايش ملي را در دستور كار قرار داد.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1451671&Lang=P