اخبار مدیریت

دانشكده علوم و مديريت در سال جاري تاسيس مي‌شود

رييس دانشگاه اميركبير از تاسيس دانشكده علوم و مديريت در سال جاري خبر داد.
دكتر عليرضا رهايي در خصوص اولويتهاي آموزشي اين دانشگاه بيان كرد: اولويت دانشگاه اميركبير مانند گذشته، ‌توسعه دوره‌هاي تحصيلات تكميلي است.
وي با اشاره به ايجاد رشته‌هاي جديد در ارتباط با نيازهاي جامعه، اظهار كرد: در خصوص ايجاد اين رشته‌هاي جديد، برنامه‌هايي تدوين و به وزارت علوم ارسال شده است و با توسعه‌هاي تكميلي كه ظرف چند هفته آينده انجام مي‌شود، در بهمن ماه پذيرش دانشجو خواهيم داشت.
وي با بيان اينكه در چهار سال گذشته، 18 مجموعه رشته جديد تدوين كرده‌ايم، افزود: در سال جاري، چهار مجموعه رشته تدوين نهايي مي‌شود تا براي بهمن ماه دانشجو پذيرش كنيم.
رييس دانشگاه اميركبير با اعلام تاسيس دانشكده علوم و مديريت در سال جاري، عنوان كرد: اين دانشكده با توجه به نياز جامعه در بحث مديريت و علوم تاسيس و توسعه خواهد يافت.
http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1448506