اخبار مدیریت

دانشنامه کارآفرینی منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس طالبیان – مدیر روابط عمومی این بنیاد با اعلام این خبر افزود: مراحل تدوین دانشنامه کارآفرینی تا انتهای سال 88 به پایان می رسد.
وی گفت: دانشنامه کارآفرینی، مجموعه ای مرجع و تخصصی خواهد بود که داده های مستند، علمی و استاندارد مرتبط با مفاهیم کار و کارآفرینی را در برگرفته و تلاش دارد تا با معرفی مشاغل و حرف مختلف در ایران به بهبود بسترهای لازم کارآفرینی کمک کند.
دانشنامه دو جلدی زیست فناوری و ژنتیک، جلد سوم دانشنامه فیزیک و دانشنامه مدیریت شهری و روستایی، ویرایش دوم دانشنامه ویتامینه و مواد معدنی و ویرایش دوم دانشنامه پرندگان از مهمترین دستاوردهای پژوهشی بنیاد دانشنامه نگاری ایران است.
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1002567