اخبار مدیریت

دانشگاه‌ها بايد توليد‌كننده‌ فكر و تمدن جديد اسلامي باشند

معاون فرهنگي اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري تأكيد كرد:‌ دانشگاه‌هاي كشور بايد توليد‌كننده‌ فكر و تمدن جديد اسلامي در جهان باشند‌.
غلامرضا خواجه‌سروي معاون فرهنگي اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري در اختتاميه همايش دو روزه ملي توسعه و تمدن كه در دانشگاه اصفهان برگزار شد، انقلاب اسلامي را يك انقلاب فرهنگي دانست و گفت: انقلاب اسلامي ايران از رهبري تا شروع و تداوم و به ويژه شعار‌هاي آن‌، ماهيتي كاملا ” فرهنگي دارد.
معاون فرهنگي اجتماعي وزارت علوم تحقيقات و فناوري نگاه انقلابيون را يك نگاه جهان شمول دانست و اظهار داشت نگاه جهان شمول انقلابيون ايران اسلامي بر تمام مناطق اسلامي و كل جهان تاثير‌گذار بوده و هست‌.
خواجه سروي در ادامه افزو‌د: از دانشگاه‌هاي كشور به خصوص‌ دانشگاه اصفهان انتظار مي‌رود كه توليد‌كننده‌ فكر و تمدن جديد اسلامي در جهان باشند‌.
وي خاطر‌نشان كرد: يك ملت يا بايد تحت سيطره يك تمدن زندگي كند يا براي خود تمدني بسازد و اگر قرار باشد اين تمدن ساخته شود، تلاش تمام اساتيد و دانشجويان بر اين امر مهم تاثير‌گذار است‌.
معاون فرهنگي اجتماعي وزارت علوم در پايان‌ شعار «دانشگاه تمدن ساز» را داراي جايگاهي جهان شمول عنوان كرد و اهتمام و توجه به آن را امري لازم و ضروري دانست‌. 

http://rssnews.ir/News-26893.html