جامع علمي كاربردي

نتایج نمرات میان ترم درس مبانی سازمان و مدیریت

ردیف    نام و نام خانوادگی                                نمره    
۱- جناب آقای احمد احمدی                                    30   
۲- جناب آقای مهدی احمدی چوبدار                         30  
۳- جناب آقای سید حسین اکبری                            28   
۴- جناب آقای علی اکبر اکبری زادبند                        14   
۵- سرکار خانم مریم بهره بر                                   29   
۶- جناب آقای رضا بیاتی                                        غ   
۷- جناب آقای عیسی تاتاری                               22/5   
۸- جناب آقای علی تدین طهماسبی                       22   
۹- جناب آقای محمد مهدی جدی                            25   
10- جناب آقای رضا حضرتی                                   16   
۱۱- جناب آقای هادی حیدری                                 16   
۱۲- سرکار خانم میمنت حیدری                             26   
13- جناب آقای امیر احسان خاشعی                      29   
14- جناب آقای حسین خدادادی                             15   
15- جناب آقای غلامحسین دیمه کار                        غ   
16- جناب آقای علی رستمی                                 غ   
17- سرکار خانم معصومه رستمی                           غ
18- جناب آقای جواد رضائی                                  23   
19- جناب آقای اکبر رفیع پور                                  10   
20- جناب آقای هادی رفیع پور                               22   
21- جناب آقای مصطفی روحی                              10   
22- جناب آقای محمد سحر خیز                             19   
23- سرکار خانم وجیهه سلمانی                           19   
24- سرکار خانم منصوره شکری                            14   
25- جناب آقای جواد صادق نیا                               غ   
26- جناب آقای امیر صنفی                                   21   
27- سرکار خانم نسرین ضمیری                            20   
28- سرکار خانم فاطمه علیجانی                           26   
29- سرکار خانم بهاره کوشا                                 28   
30- جناب آقای محمد گلکار                                   غ   
31- جناب آقای محمد معتمدی مایوان                     10   
32- جناب آقای علی رضا ملکی                            24   
33- جناب آقای مهدی نژاد خانی                            12   
34- جناب آقای حامد نوایی                                   18   
35- سرکار خانم الهه یاوری                                   غ  
36- سرکار خانم مرضیه غریب شاه                        25
 
توضیحات:
۱- این امتحان ۳۰ نمره دارد.
۲- هر یک از دانشجویان محترم که نسبت به نمره اعلام شده اعتراض دارند با (click) کردن در قسمت (ارتباط با ما) و درج نام خود مراتب را اعلام فرمایند.
۳-دانشجویانی که نمره ی خود را از طریق این سایت مشاهده نمودند نام خود را در قسمت (ارتباط با ما) اعلام نمایند.
وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار
این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا؟
***یاد خدا آرام بخش دلهاست***
موفقیت ، سربلندي و سلامتي دانشجويان محترم را از
درگاه خداوند متعال مسألت مي نمايم.
با احترام – مهدي ياراحمدي