اخبار مدیریت

نحوه ارزشيابي مدارك دانشگاههاي خارجي تغييركرد

مديركل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اشاره به مصوبات اخير شورا مرتبط با ارزشيابي مدارك، با بيان اينكه احراز تسلط متقاضي به زبان رساله جهت ارزشيابي مدارك الزامي‌ شد، گفت: همچنين دفاع مجدد از پايان‌نامه كه با حضور اساتيد مجرب انجام خواهد گرفت از ديگر شروط محتمل (حسب تشخيص كميسيون و يا شورا) براي ارزشيابي مدارك دانش‌آموختگان دانشگاههاي خارج از كشور به شمار مي‌رود.
دكتر يزدان پناه با اشاره به مصوبات اخير شوراي ارزشيابي مدارك تحصيلي خارج از كشور، به گزارش‌هاي دريافت شده از نمايندگان سياسي ايران در برخي از كشورهاي مستقل مشترك المنافع، مبني بر عدم رعايت استانداردهاي علمي لازم توسط برخي از دانشگاههاي خارجي اشاره كرد و گفت: اين دانشگاهها صرفا به بهانه جذب دانشجوي بيشتر، حتي برخي از استانداردهاي پذيرش خود را نيز رعايت نمي‌كنند، به عنوان نمونه در برخي از اين دانشگاه‌ها گزارش شده است كه امتحانات به زبان فارسي گرفته مي‌شود و حتي دفاعيه نيز به زبان فارسي انجام شده كه اين موارد به هيچ وجه قابل دفاع نيست.
وي افزود: به عنوان نمونه، دربرخي موارد، رساله دكتري يا پايان نامه كارشناسي ارشد داوطلب به زبان بومي آن كشور يا به زبان انگليسي تدوين شده، در حالي كه متقاضي هيچ تسلطي به زبان رساله يا پايان نامه خود نداشته است.
لغو اعتبار 3 دانشگاه ارمنستان و قرقيزستان
وي در ادامه اظهار كرد: در پي گزارشات دريافت شده، به طور مشخص دو دانشگاه دولتي مهندسي كشور ارمنستان موسوم به «پلي تكنيك» و ديگري دانشگاه دولتي «ايروان» و همچنين دانشگاه «انستيتو تكنولوژي اطلاعات استراتژيك در آموزش» مربوط به كشور قرقيزستان لغو اعتبار شدند.
يزدان پناه در خاتمه تاكيد كرد: قبل از اينكه اعتبار سه دانشگاه ذكر شده لغو شود، سفير ايران در كشور ارمنستان با مسئولان وزارت علوم آن كشور ملاقات و موارد موجود را تذكر داده بود ولي عليرغم اينكه اين گزارشات پذيرفته مي‌شد اما متاسفانه نسبت به اصلاح موارد اقدام نشد. 

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1453181&Lang=P