اخبار مدیریت

آمار زنان دانشمند و نخبه علمي كشور منتشر شد

همزمان با سي و يکمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و به مناسبت برگزاري همايش بين المللي زنان دانشمند جهان اسلام، رئيس مرکز اطلاعات و آمار زنان، آمار مربوط به ارتقاء و درخشش علمي زنان پس از پيروزي انقلاب اسلامي را ارائه داد.
ناهيد اعظم رام پناهي با اشاره آمار زنان دانشمند و نخبه علمي كشور ، اظهار داشت: زنان ايراني متأثر از ژرفاي انديشه و افکار بلند بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) و با دستيابي به عزت نفس و باور توانمندي‌ها و قابليت هاي خود، طي اين دوره رشد علمي قابل توجهي داشته اند.
وي افزود: در سال جاري 27/62 درصد داوطلبان آزمون سراسري زنان بوده‌اند و در سال 1387 تعداد زنان پذيرفته شده در مراکز آموزش عالي دولتي 392 هزار و935 نفر بود که اين رقم نسبت به ده سال قبل بيش از 8/4 برابر و نسبت به سه دهه گذشته بيش از 27 برابر شده است.
به گفته وي، در سال گذشته 56/63 درصد پذيرفته شدگان در مقطع کارشناسي زنان بوده‌اند، همچنين 68/45 درصد پذيرفته شدگان در مقطع کارشناسي ارشد و 88/47 درصد پذيرفته شدگان در مقطع دکترا را زنان تشکيل مي دهند.
معاون آمار و اطلاعات شوراي فرهنگي اجتماعي زنان خاطرنشان ساخت. در سال 1387 تعداد اساتيد زن و کادر آموزشي مراکز آموزش عالي دولتي 15 هزار و 500 نفر گزارش شده است که اين رقم نسبت به سه دهه قبل 5/6 برابر شده است.
173 تن از زنان عضو هيات علمي دانشگاه‌هاي دولتي در مرتبه استاد تمام، 436 تن در مرتبه دانشيار و 3086 تن در مرتبه استاديار هستند. همچنين تعداد زنان عضو هيات علمي دانشگاه آزاداسلامي 12 هزار و 450 نفر گزارش شده که اين رقم نسبت به دهه گذشته بيش از 5/3 برابر شده است.
رام پناهي سپس درخصوص آمار زنان نخبه علمي افزود: سالهاست در جمهوري اسلامي ايران نخبگان علمي و برگزيدگان طراز اول در جشنواره هاي مختلف علمي، در شاخه هاي متعدد علوم و فنون معرفي و از آثار، ابداعات و اختراعات آنان تجليل مي شود. همچنين محافل علمي جهان شاهد درخشش و افتخارآفريني جوانان جمهوري اسلامي ايران در المپيادهاي علمي بين المللي است.
وي با بيان اينكه سهم زنان نخبه علمي در جشنواره‌ها و المپيادهاي علمي و آمار رو به رشد آنان در سالهاي اخير بسيار قابل توجه است، گفت: اين آمار نشان مي‌دهد که در طول 22 دوره برگزاري جشنواره بين المللي خوارزمي در رشته‌هاي مختلف علوم و فنون بيش از 20 زن نخبه ايراني با ارائه طرح‌ها، ابداعات و اختراعات جديد برگزيده شده اند. همچنين 877 تن از برگزيدگان مرحله نهايي 14 دوره المپيادهاي دانشجويي در رشته هاي مختلف را زنان تشکيل مي دهند.
52 تن از برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمي در بخش دانشجويي و 124 تن از برگزيدگان جشنواره جوان خوارزمي در بخش دانش‌آموزي در طول 11 دوره برگزاري را زنان تشکيل مي دهند، اين آمار همچنين حاکي است، در طول 9 دوره برگزاري جشنواره دندانپزشکي دکتر هدايت، 114 تن زن برگزيده به عنوان صاحبان طرحها و ابداعات برتر معرفي شده اند. در طول برگزاري سه دوره جشنواره فارابي در رشته هاي مختلف علوم انساني، 11 تن از برگزيدگان اين جشنواره زنان بوده اند.
به گفته رام پناهي، در طول دو دوره مسابقات ملي روباتيک، 11 تن از برگزيدگان نهايي آن زنان بوده اند. زنان همچنين در جشنواره رازي در رشته هاي مختلف علوم پزشکي سهم عمده اي داشته اند که آمار دوره هاي قبل از آن در دسترس نيست، لکن 3 تن از برگزيدگان آخرين دوره از ميان زنان دانشمند بوده اند.
8 تن از چهره هاي ماندگار در رشته هاي مختلف علمي که هر سال به عنوان چهره هاي طراز اول علمي ايران معرفي مي شوند را زنان فرهيخته و دانشمند ايراني تشکيل مي دهند.
رييس مرکز اطلاعات و آمار زنان افزود در پايگاه اينترنتي مرکز اطلاعات و آمار زنان به آدرس www.iranwomen.org تاکنون بيش از 22117 زن نمونه و فعال ايراني در قالب 43 گروه و شاخه مختلف همراه با آثار و روزومه آنان معرفي شده است که ازجمله معرفي نامه 6196 عضو هيئت علمي دانشگاه ، 120 زن مخترع و مبتکر ايراني، 693 زن پژوهشگر ممتاز، 667 زن نويسنده و 381 زن شاعر و صاحب اثر قابل توجه مخاطبين مي باشد.
وي در انتها افزود: بي ترديد عزم و اراده زنان دانشمند ايراني به همراه پايبندي به ارزشهاي اسلامي و مسئوليت پذيري و ايفاي نقش خانوادگي الگوي برتر زن مسلمان در کشورهاي اسلامي است.

http://www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1481831&Lang=P